Jana Vaníčková

Od dětství toužila stát se paní učitelkou a její sen se splnil, když vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor ČJ-HV pro střední školy. Její dvě děti ji později přivedly až k předškolní výchově. Šestnáct let studovala hru na klavír, sólový i sborový zpěv. Spolupracuje s Brandýským Matýskem, kde vedla kroužek zpívánek pro nejmenší a již čtvrtým rokem je lektorkou cvičení pro maminky s kočárky. Od září se těší na všechny děti, které budou navštěvovat klub Opiček.