Lenka Šimarová

Po absolvování obchodní akademie mi bylo jasné, že chci pracovat s lidmi, proto jsem – po studiu pastorační a sociální práce a také speciální pedagogiky začala pracovat zejména s dětmi s postižením jak ve školce, tak na ZŠ i ZŠ speciální. Jako dobrovolnice jsem se věnovala i dětem z dětských domovů na socioterapeutických pobytech. Velkým životním obohacením je pro mne „poslání“ maminky – mé dvě děti mne inspirují a jsou mojí velkou radostí. Největším mým koníčkem je zpěv a hudba, četba a pobyt v přírodě.