Michaela Kárníková

Jsem maminkou malého syna. V Brandýském Matýsku jsem začínala jako služba v herně a doprovod dětí na zájmové kroužky. Práce s dětmi se mi natolik zalíbila, že jsem se rozhodla absolvovat kurz Chůvy pro děti v dětské skupině. Na dětech mě inspiruje jejich fantazie a zvídavost.

   Alena Hálová

   Je maminkou tří dcer, které jí vtáhly do dětských snů. Rozhodla se pustit do studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole a studium se jí podařilo zdárně dokončit. Pokud si najde volnou chvilku, ráda vyrazí na túru, zasportuje si, začte se do knihy.

     Milada Koláčková

     Milada Koláčková pracuje v Brandýském Matýsku od roku 2014, a to z počátku jako lektorka na dohlídání a převádění dětí. Práce s dětmi se jí natolik zalíbila, že se rozhodla absolvovat rekvalifikaci – kurz profesionální chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Sama je maminkou dvou synů. Na dětech miluje jejich bezprostřednost.