Digiděti
Datum a čas

16. 03.
19:00Popis:


přednáší Jan Kršňák

  • Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí?
  • Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?
  • A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich odehrává?

Přednáška proběhne on-line. Rezervace předem na našem e-mailu: info@brandyskymatysek.cz nebo přes webový formulář.

Vstup dobrovolný

Chcete-li přispět, můžete libovolnou částku zaslat na účet Brandýského Matýska č. ú.: 2400112625/2010, v. s.: 1723. Děkujeme.

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem evidence zájemců o přednášku.
Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům uvedených zde.Přihlášení na akci:

Rezervace uzavřeny.