Projekty

Aktivně vyhledáváme grantové a dotační příležitosti k zajištění chodu spolku. Díky těmto příjmům dokážeme přicházet se zajímavými projekty, které řeší potřeby rodin v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí. Jedná se o granty a dotace Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeského kraje i podporu od nadací a soukromých firem a osob. Za poskytnutou podporu děkujeme.

Aktuálně probíhající projekty:

S dětmi bezpečně po městě

Projekt je zaměřen na bezpečné doprovody dětí na kroužky s případným doprovodem zpět nebo dohlídáním. Doprovody umožňují rodičům zůstat v práci i v době, kdy je dítě na kroužku. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Příspěvek 45 000 Kč bude využit k úhradě mzdových nákladů doprovázejících osob. Srdečně děkujeme za příspěvek, podpory si velmi vážíme.

 

PEPCO – Více pro děti… každý den

V rámci grantového programu PEPCO jsme získali příspěvek od NROS, která grantový program společnosti PEPCO řídí. Příspěvek je určen na realizaci projektu Doučování od A do Z. Příspěvek je určen na období 10/2021 – 6/2022 a bude využit k úhradě hodin doučovatelů a koordinátorky projektu. Srdečně děkujeme za příspěvek, podpory si velmi vážíme.

Dětské skupiny III.

Brandýský Matýsek z.s. získal 2 granty z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu dětských skupin v Brandýse nad Labem. Projekt plynule navázal na projekty dětských skupin I. a II.

Projekt „Provoz dětské skupiny Želvičky III.“ zahrnuje provoz dětské skupiny v období 09/20 – 02/22 s kapacitou 11 dětí/den. Celkový rozpočet projektu na 1,5 roku je 1 979 910 Kč. Celkový plánovaný počet podpořených osob z projektu je 26.

Projekt „Provoz dětské skupiny Medvíďata III.“ zahrnuje provoz dětské skupiny v období 09/20 – 02/22 s kapacitou 12 dětí/den. Celkový rozpočet projektu na 1,5 roku je 2 158 560 Kč. Celkový plánovaný počet podpořených osob z projektu je 30.

Na projekty by mělo plynule navázat pokračování, ať už spolufinancováním z ESF nebo z rozpočtu ČR, situaci sledujeme.

Chci práci i rodinu III.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu III.“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů dětí navštěvující 1. stupeň ZŠ z Brandýsa nad Labem a okolí na období 09/2018 – 06/2021. Celkový rozpočet projektu na téměř 3 roky je 5 139 739 Kč.
V rámci projektu nabízíme:
Podporu pro zaměstnané rodiče – klub Gepardi při ZŠ, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky a příměstské tábory

Mikrojesle II.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu mikrojeslí ve Staré Boleslavi. Mikrojesle jsou určeny k péči o děti od 6 měsíců do 3 let v malé skupině (maximálně 4 děti na den) za dohledu kvalifikovaných lektorů.

Projekt „Bobříci – Mikrojesle Brandýského Matýska II.“ zahrnuje provoz mikrojeslí v období 08/19 – 06/22 s kapacitou 4 děti na den. Celkový rozpočet projektu na téměř 3 roky je 2 607 206 Kč. Celkový plánovaný počet podpořených osob z projektu je 14.

mpsv2

mesto

Středočeský kraj