Projekty

Aktivně vyhledáváme grantové a dotační příležitosti k zajištění chodu spolku. Díky těmto příjmům dokážeme přicházet se zajímavými projekty, které řeší potřeby rodin v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí. Jedná se o granty a dotace Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeského kraje i podporu od nadací a soukromých firem a osob. Za poskytnutou podporu děkujeme.

V období 2012–2022 jsme v rámci území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav realizovali desítky projektů, z nichž ty největší individuální projekty (13x s podporou Evropského sociálního fondu) přinesly na naše území podporu téměř 1 500 rodinám v celkové částce okolo 43,5 milionů Kč. Mimo to realizujeme projekty na podporu rodiny pod záštitou MPSV s průměrnou dotací 300–400 tisíc Kč ročně a podporou 400–500 rodin.

Aktuálně probíhající projekty:

Brandýský Matýsek – Snáze pro nás i pro vás

S dětmi bezpečně po městě

Společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. děkujeme za dar ve výši 100 000 Kč po rok 2023.

 

projekt z MPSV Rodina „Otevřeno rodinám 2023“

projekt ze Středočeského kraje, Humanitární fond „Společnou cestou 2023“

projekt ze Středočeské kraje, Fond sportu a volného času „Sportujeme odmalinka“

naši činnost podporuje město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v rámci tří dotačních titulů pro rok 2023 – činnost organizace, sociální činnost a grant na akce

 

mpsv2

mesto

Středočeský kraj