SOS výživné
Datum a čas

05. 04.
19:00 – 20:30Popis:


neplnění vyživovací povinnosti, náhradní výživné

přednáší Erik Žákovec a Mgr. Lenka Ranšová, DiS.

  • získání dlužného výživného
  • zahájení a vedení exekuce s poskytnutím právního poradenství
  • podmínky přiznání náhradního výživného

Přednáška proběhne on-line. Rezervace předem na našem e-mailu: info@brandyskymatysek.cz nebo přes webový formulář.

Vstup dobrovolný

Chcete-li přispět, můžete libovolnou částku zaslat na účet Brandýského Matýska č. ú.: 2400112625/2010, v. s.: 1723. Děkujeme.

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem evidence zájemců o přednášku.
Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům uvedených zde.Přihlášení na akci:

Rezervace uzavřeny.