Syndrom vyhoření u maminek
Datum a čas

10. 11.
18:30Popis:


přednáší Mgr. Denisa Chopard Pištorová

Ženy – matky se vyrovnávají ve svém životě s nedostatkem času, možností, energie a samozřejmě také s technickými okolnostmi. Mohou se objevit i vnitřní pochybnosti, např. o tom, zda jsem dobrou maminkou.
Pojďte si popovídat o tom, proč se ženy – matky mohou dostat ve svém životě až k „tzv. vyhoření“ a společně hledat cesty. Na semináři budeme mluvit např. o příčinách syndromu vyhoření a jeho projevech (tělo a pocity jako prostředek zpětné vazby), o cestě k sebepoznání a důležité práci na sobě: sebeláska, sebehodnota, individuální životní hodnoty – nastavení priorit a hranic mezi jednotlivými životními oblastmi, o emocích, jak naslouchat svému vnitřnímu hlasu, nejít sám/sama proti sobě atd.

Přednáška proběhne on-line. Rezervace předem na našem e-mailu: info@brandyskymatysek.cz nebo přes webový formulář.

Vstup zdarma

Níže uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem evidence zájemců o přednášku.
Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům uvedených zde.Přihlášení na akci:

Rezervace uzavřeny.