Chci práci i rodinu

Brandýský Matýsek o.s. získal grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů z Brandýsa nad Labem a okolí na období 06/2012–05/2015. Celkový rozpočet projektu na 3 roky byl 7 992 954 Kč.

V rámci projektu jsme nabízeli:

Zdarma personální / pracovně právní / gender poradenství pro rodiče

Besedy pro rodiče na téma slaďování pracovního a rodinného života

Podporu pro zaměstnané rodiče – školka, hlídání dětí v době nemoci, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky nebo zajištění odpoledních volnočasových aktivit.

  • Příměstský tábor – pro děti 5–10 let v době letních prázdnin v pracovní době 07:00–17:00
  • Lvíčata – hlídání s režimem školky pro rodiče s končící RD, nastupující do zaměstnání či hledající práci, provoz 07:00–17:00
  • Vyzvedávání dětí ze škol a školek a jejich doprovod na kroužky/do klubu/herny – od září do června, pro děti od 3 let do 10 let, v čase 12:30–18:00, pro zaměstnané rodiče, jednorázově i pravidelně

Součástí projektu byla osvěta mezi zaměstnavateli v našem regionu na podporu personální politiky přátelské rodině, osvětlování přínosů, ukázky dobré praxe ze zaměstnávání rodičů s dětmi, ať už na MD/RD nebo po jejím skončení.

Projekt přinesl i 9 konferencí s tématikou slaďování pracovního a rodinného života, kde vystoupili nejen odborníci v této oblasti,  ale i společnosti,  kterým se daří aplikovat politiku přátelskou rodině a mohou předat zkušenosti dál.

Partnery projektu byly:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Respondeo o.s. (dříve Občanská poradna Nymburk o.s.)

V prostorách vilky v Riegrově ulici bylo postupně zrekonstruováno přízemí (2012) a půdní prostory (2013), kde nyní funguje celodenní mateřská škola pro více než 30 dětí ve dvou třídách. Děkujeme všem dárcům, majiteli objektu, který nám vyšel vstříc, a členům našeho sdružení!