Diana Nangobi

V rámci projektu Adopce na dálku podporoval Brandýský Matýsek od roku 2004 dívku Dianu Nangobi z Ugandy. Podpora Diany zahrnovala financování nákladů na vzdělávání, mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Podpora Diany byla ukončena začátkem roku 2017, kdy ukončila své vzdělávání dvouletým studiem stravování a hotelnictví na škole St. Maria Goretti.

Poslední dopis od Diany z ledna 2017:

„Jen bych Vám ráda poděkovala

Milí přátelé,

jak se vám daří a jak se máte? Já se mám dobře, stejně tak i moje rodina a přátelé. Modlíme se za Vás a za sebe a také Vás máme moc rádi.

Tento dopis Vám píšu, abych Vám poděkovala za podporu, kterou jste mi během mého studia poskytli.

Dokončila jsem studium stravování a hotelnictví na škole St. Maria Goretti a teď po dokončení zkoušek doufám, že najdu práci. Nyní žiji se svou rodinou a hledám práci, ale až si ji najdu, ráda bych bydlela samostatně. Jsem už dospělá a vzdělaná.

Děkuji Vám za příspěvek na školné, ubytování a další. Děkuji Vám za podporu, kterou jste mi poskytli. Jsem za ni tak vděčná, protože mi pomohla dokončit dvouleté studium stravování a hotelnictví a jsem tak nyní dobrá a úspěšná hotelová pracovnice, která ovládá různé oblasti hotelnictví, například kuchyň, recepci, jídlo a pití a provoz hotelu. Mám plán, jak dál hospodařit, a tím chci brzy pomoci své rodině.

Moc Vám děkuji za podporu během mého vzdělávání. Bůh Vám a celé Vaší rodině žehnej, ochraňuj a přines dobré zdraví a požehnání.

Navždy na Vás budu vzpomínat.

Přeji Vám šťastný nový rok 2017.”

Originál posledního dopisu si můžete přečíst zde.