Grafomotorika

dočasně neposkytujeme

Středa od 14:00 hod., po předchozím objednání

V prostorách herny, Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem.

Součástí kurzu je rozvoj jemné a hrubé motoriky, uvolňovací cviky, psaní různými prostředky a na různé formáty papírů. Kromě správných návyků při psaní je též cílem podpořit u dětí radost z jejich tvorby. Kroužek je určen především pro děti v předškolním věku a žáky prvních tříd. Individuální i skupinové poradenství dle dohody a potřeb dětí.

Stimulační program MAXÍK je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy a pro děti s odkladem školní docházky. Program je koncipován tak, aby byla rozvíjena složka motorická, grafomotorická a percepční.

Metoda dobrého startu, nutno zakoupit pracovní sešit v ceně 145 Kč. Maximálně 5 dětí v jedné skupině.

Tereza Saifrtová, DiS.

Tereza je maminka tří dětí a práce s dětmi ji těšila od mala, kdy se starala o své dvě mladší sestry. Než se přestěhovala do Brandýsa nad Labem, působila jako učitelka angličtiny na jedné soukromé jazykové škole v Praze. Nyní již pár let učí děti v přípravné třídě ZŠ, tedy děti s odkladem školní dochízky.

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Ráda si své vzdělání doplňuje různými semináři a kurzy. Absolvovala mj. Metodu dobrého startu pod vedením PhDr. Jany Swierkoszové, která je zaměřena na rozvoj motorických dovedností a grafomotoriky dítěte.

Absolvované semináře: Respektovat a být respektován, Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let, Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků, Předčtenářská gramotnost

Rezervace na e-mailu: info@brandyskymatysek.cz

Cena: 200 Kč/hod. (individuální poradenství), 90 Kč/hod. (skupinové poradenství)

Cena 200 Kč – zvýhodněná cena je určena pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí. Za zvýhodněnou cenu je poradenství poskytováno v rozsahu 3–5 konzultací.

Zvýhodněná cena se týká především rodičů na MD, RD, lidí v sociální nouzi a lidí řešících krizovou, náročnou životní situaci.

Poradenství je dotováno městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MPSV, ve schválených projektech je uvedena tato závazná specifikace.