Individuální/párová a rodinná psychoterapie

Pondělí, středa a pátek – dle domluvy

V prostorách Komunitního centra u Podivena, Boleslavská 34/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Poradenství probíhá v domečku naproti vstupní bráně.

Nabízíme psychoterapii jak individuální, tak párovou a rodinnou, krátko- a dlouhodobou včetně jednorázových konzultačně-poradenských hodin. Psychoterapie je vhodná pro zájemce s problémy jako je deprese, anorexie, psychosomatickými projevy, vztahovými problémy, a také jako podpora v životně náročných situacích, např. narození dítěte, postižení a smrt blízké osoby, rozvod. Párová a rodinná psychoterapie nabízí podporu a pomoc v řešení výchovných problémů, konfliktů v rodině, manželských a párových krizí aj.

Mgr. Marta Linková – absolventka výcviku psychoanalytické psychoterapie a lektorka kurzů týkajících se rodičovských dovedností a manželské, párové a rodinné tematiky, maminka čtyř dětí.

Rezervace na tel.: 608 340 482 nebo na e-mailu: marta.linka@seznam.cz

Cena 200 Kč/hod.

Cena 200 Kč – zvýhodněná cena je určena pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí. Za zvýhodněnou cenu je poradenství poskytováno v rozsahu 3–5 konzultací.

Zvýhodněná cena se týká především rodičů na MD, RD, lidí v sociální nouzi a lidí řešících krizovou, náročnou životní situaci.

Poradenství je dotováno městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MPSV, ve schválených projektech je uvedena tato závazná specifikace.