Mluvení hrou

Kroužek určený pro děti s opožděným vývojem řeči, dyslálií nebo vývojovou dysfázií. Je cíleně zaměřený na celkový rozvoj dětí v oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, paměti, zrakové a sluchové percepce, relaxace a rozvoje slovní zásoby. Kroužek tedy není určen k nápravě řeči, je to doplňující program podporující rozvoj v oblastech důležitých pro přípravu na školní docházku. Nenahrazuje péči klinického logopeda. Na kroužku může být rodič přítomen.
Kroužek probíhá každou středu v prostorech MŠ Brandýský Matýsek v Riegrově ulici, je rozdělen do dvou skupin po 6 dětech, jedna lekce trvá 40 minut (16:35–17:15, 17:15–17:55).
Lektorky: PhDr. Hana Dvořáková, speciální pedagog v MŠ a školní speciální pedagog na ZŠ ve školním poradenském zařízení se státní zkouškou z logopedie, z poradenství a diagnostikování, a Mgr. Iveta Kriegerová, speciální pedagog v MŠ se státní zkouškou z poradenství a diagnostikování.

Mluveni-hrou-web

  Mám zájem přihlásit své dítě na tento kroužek.

  Vyberte kroužek*

  Jméno dítěte*:

  Věk dítěte*:

  Jméno rodiče*:

  E-mail*: (prosíme vyplňte pozorně)

  Telefon*:

  Navštěvoval jsem již tento kroužek nebo kroužek s podobným zaměřením?

  Komentář:

  * - povinná pole pro vyplnění