Podpůrné terapeutické skupiny pro děti a dospívající

Úterý odpoledne/1x za 14 dní, rozděleno dle věku

V prostorách Komunitního centra u Podivena, Boleslavská 34/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

Cílem skupin je poskytnout podporu dětem

  • s problémy v chování
  • s problémy se začleněním do kolektivu
  • s problémy se sebedůvěrou, sebevědomím, sebeúctou
  • v náročných životních situacích

Podpůrné terapeutické skupiny povedou děti zejména k sebepoznávání, sebereflexi, respektu sama k sobě i druhým a nácviku dovedností potřebných k budování zdravých sociálních vztahů. Skupina se otevře pro minimálně 5 dětí.

Mgr. Jana Divoká – pracuje dlouhá léta jako psychoterapeut a pedagog s dětmi resp. rodinami s nejrůznějšími „problémy“. Ve své poradně nabízí bezpečný prostor, kde by mohli děti, dospívající i rodiče sdílet své starosti a hledat řešení problematických situací. Pracuje jak se samotnými dětmi, tak s celou rodinou (dle daného problému, situace). Více o její práci také na www.janadivoka.cz.

Přihlášku najdete zde.

Více informací na tel.: 603 347 250 nebo na e-mailu: info@janadivoka.cz

Cena 200 Kč/60 minut.

Zvýhodněná cena je určena pro obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlých obcí.

Poradenství je podporováno městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a MPSV, ve schválených projektech je uvedena tato závazná specifikace.