Michaela Skýbová

Jsem maminkou malého synka. V Matýsku pracuji již řadu let, nejdříve jako služba v herně, převádím děti na kroužky, jezdím do okolních obcí s mobilní hernou a pracuji jako chůva v jesličkách. Ráda se začtu do knihy a miluju pobyt v přírodě. Děti jsou pro mě náplní života.