Zápis do MŠ Brandýský Matýsek

Zápis do MŠ Brandýský Matýsek proběhl v úterý 12. května 2015.

Den otevřených dveří v MŠ proběhl v úterý 3. března 2015.

Naším hlavním cílem

je vytvořit stabilní skupinu dětí, kterou během tříleté docházky připravíme na vstup do základní školy. Děti, které dovrší předškolní věk, budou mít individuální přípravu formou grafomotorických cvičení, úkolů na rozvoj pozornosti a paměti, prostorové orientace a orientace na ploše, logického myšlení, předčtenářských dovedností a všeho, co je potřeba k úspěšnému zahájení školní docházky. Budeme se věnovat také rozvoji komunikačních dovedností s dospělými i dětmi, rozvoji samostatnosti a sebeobsluhy. Naší velkou předností je počet 14, respektive 20 dětí ve skupině a rodinné prostředí vilky. Těšíme se na Vaše děti.