Co děláme a kam jdeme

Brandýský Matýsek z.s.

Poslání

Rozumíme dětem, rodinám a jejich potřebám. Rádi děláme věci, které nám dávají smysl. Společně s vámi vytváříme podmínky pro spokojené rodiny a respektujeme jejich hodnoty.

Vize

Brandýský Matýsek z.s. je centrum rodin, které podporuje rodiny s dětmi nejen od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a blízkého okolí. Poskytujeme širokou škálu služeb rodinám očekávajícím příchod dítěte, rodinám s miminky a batolaty, rodinám s předškolními dětmi či mladšími školáky. Spolupracujeme a navzájem se obohacujeme dalšími lidmi (ženy 50+, teenageři, senioři). Podařilo se nám navázat dobrou spolupráci s organizacemi na místní i celorepublikové úrovni.

Nabízíme otevřenou hernu a volnočasové aktivity (kroužky, jednorázové akce), odborné přednášky a poradenství (psychologické, pedagogické apod.), vzdělávací kurzy (předporodní příprava), mateřskou školu, dětské skupiny a mikrojesle v rámci předškolního vzdělávání a další aktivity napomáhající pracujícím rodičům (doprovody dětí ze školních a předškolních zařízení, dětský klub pro školní děti, příměstské a pobytové tábory aj.)

Všechny služby, které nabízíme, jsou prověřeny námi samotnými. Víme, že každý rodič se potřebuje spolehnout, že jeho dítě doprovodíme bezpečně na správný kroužek a že se o něj profesionálně postaráme. Naši zaměstnanci se průběžně vzdělávají a mají potřebnou kvalifikaci ve svém oboru. Nasloucháme potřebám rodin a dokážeme rychle přicházet se službami nebo řešeními, které potřebují.

Nasloucháme jak lidem, kteří tvoří Brandýský Matýsek, tak nově příchozím a nabízíme jim možnost seberealizace. Je nám vlastní proaktivita, vytrvalost a zůstáváme nezávislí. To vše mohlo vzniknout a funguje díky spolupráci všech členů spolku, rodičů, dětí a dalších příznivců. A právě tato soudržnost je tím, co dělá Brandýský Matýsek ojedinělou organizací.

V Brandýse nad Labem, 12. 11. 2017

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás!