Pomáháme

Pomoc pro Janičku Kučerovou z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Janička je dívenka s diagnosou DMO, spastická diparesa s horší pravou stranou.janicka

„Momentálně je Janičce 6 let. Je velice snaživá a vnímavá holčička. Nevzdáváme se naděje, že se její zdravotní stav zlepší, což nám krok po krůčku dokazuje, a proto neustále rehabilitujeme Vojtovou metodou, provádíme různé bazální stimulace a snažíme se ji jakkoliv začlenit do běžného života mezi námi. Do června navštěvovala mateřskou školku Riegrova, kde jí ke zvládání každodenních činností pomáhala asistentka pedagoga. Od září 2016 navštěvuje SPC Štíbrova v Ládví. Každý sebemenší pokrok nám dodává energii bojovat s touhle nelehkou situací a mít sílu jít dál. I když je naše situace velmi složitá, děláme vše pro to, aby byl její životní standard do budoucna co nejlepší.

Předem děkujeme za jakoukoliv případnou pomoc.

Sváťa, Michal a Janička“ (2016)

 

Možností, jak Janičku podpořit, je několik:

  • dobrovolným vstupným na některé z našich akcí

Od roku 2016 můžete dobrovolným vstupným/startovným pomáhat na květnovém Dětském běhu a podzimním Halloweenu. Kromě dobrovolného vstupného pomáháte na Halloweenu i nákupem mýdel, svíček a jiných drobností ze Zahradnictví U Machátů (malé zahradnictví, které Kučerovi již několik let provozují).

Do dnešního dne jsme na dobrovolném vstupném/startovném rodičům Janičky přispěli bezmála 12 tisíci korunami a za dalších necelých 10 tisíc korun jsme během akcí nakoupili mýdla, svíčky a jiné drobnosti ze Zahradnictví U Machátů. Výtěžek z dobrovolného vstupného/startovného byl použit na rehabilitační pobyty v klimkovickém sanatoriu a na úhradu za péči o Janičku v denním stacionáři v JÚŠ (Jedličkův ústav a školy), který od září 2017 navštěvuje.

  • sběrem plastových víček od PET lahví, aviváží, šampónů a dalších výrobků

Od ledna 2020 Kučerovi víčka nesbírají. Plastová víčka do herny v Zahradnické ulici prosím již nenoste. Děkujeme.

  • návštěvou Zahradnictví U Machátů

Kučerovi také již několik let provozují v Brandýse nad Labem malé zahradnictví (www.zahradnictvibrandys.cz), ve kterém nabízí široký výběr rostlin pro Vaši zahradu. Maminka Janičky – Svatava Kučerová Machátová – je odbornicí na slovo vzatou, ráda Vám při výběru vhodných rostlin pomůže.

V roce 2017 přispěli zaměstnanci naší organizace Janičce částkou 8000 Kč na rehabilitační pobyt v sanatoriu Klimkovice.

Děkujeme, že pomáháte společně s námi.

 

Adopce na dálku
Pomoc pro Azylový dům pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem

Již tradičně pořádáme sběr věcí pro maminky a děti z Azylového domu Sv. Gerharda v Brandýse nad Labem. Každý rok se sejde spousta oblečení, hraček, nádobí a  dalších potřebných věcí pro maminky a děti v nouzi. Děkujeme všem, kteří přispěli věcným nebo finančním darem. Za vybrané peníze se nakupují trvanlivé potraviny,  pleny apod.

Vánoční tvoření ozdob pro nemocné seniory

V předvánočním čase probíhá tvoření vánočních ozdob pro nemocné seniory, kteří  tráví Vánoce v Domě s pečovatelskou službou nebo v brandýské nemocnici. Tvoření  ozdob je hezkým zážitkem pro děti i jejich rodiče, ten největší význam však mají  dětské výtvory pro seniory, kterým je děti a paní učitelky z naší mateřské školy  předávají přímo v nemocnici a pomohou tak vytvořit hezký zážitek a připomínku  adventního času.

Finanční pomoc rodinám postižených povodněmi v Počeplicích

Brandýský Matýsek zajišťoval finanční pomoc čtyřem rodinám postiženým ničivými  povodněmi v Počeplicích v roce 2013. Podporu využily 4 konkrétní rodiny z Počeplic u Štětí  (okres Litoměřice) s dětmi do 1 roku (Štěpánek, Daneček, Tomášek a Matěj), které povodeň  zaplavila. V rámci krátké rychloakce organizované paní Kašparovou se vybralo 8 000 Kč, které  si rodiny rozdělily – děkujeme VŠEM za příspěvky a podporu. Oficiální předání Městskému  úřadu ve Štětí proběhlo 27.6. s předáním darů rodinám nejpozději do 13.7.2013.

Akce na podporu Lukáška

Na přelomu roku 2012/2013 proběhla adventní akce na podporu Lukáška. Lukášek  je žák 4. třídy ZŠ, který se z důvodu zdravotního postižení dorozumívá znakovou řečí.  Asistent pedagoga (jeho maminka) znakovou řeč tlumočí spolužákům a učitelům.  V poradně doporučili Lukáškovi zakoupit iPad se zvukovým výstupem, který mu pomůže v komunikaci. Rozhodli jsme se podpořit Lukáška na adventních akcích města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, věnovali energii, čas, peníze a hlavně víru v dobrou věc. Ta se podařila díky obrovské vlně solidarity veřejnosti, podpoře jedinců, podpoře Města, ochotnického divadelního spolku Černý Petr a vůbec všem.

Na pomoc Lukáškovi jsme získali částku 25 863 Kč v rámci adventních akcí a na  Čertovské pohádce 8 567 Kč . (CELKOVÁ ČÁSTKA: 34 430 Kč)

Z prostředků bylo zakoupeno:
iPad s obalem – 12 489 Kč
software GRID 2 – 9 900 Kč
Zvukový výstup – 1 700 Kč
Individuální kurz pro 2 asistentky pedagoga – 4 000 Kč (pro obě)
Další vzdělávací kurzy a aplikace

Přidáváme pár fotografií toho, jak je ve třídě i díky novému zařízení veselo a jak slouží.

Lukasek1
Lukasek2

Oblečky pro nedonošená miminka

V České republice se každý rok narodí předčasně, tzn. před ukončeným 37. týdnem těhotenství, asi 8 000 dětí, což je 7 % z celkového počtu narozených, z toho se jich přibližně 1 400 (1,2 %) narodí s porodní váhou nižší než 1 400 g. Pro rodiče předčasně narozeného miminka je toto období obdobím obrovské nejistoty a obav. Obdobím, kdy místo vychutnávání si rostoucího bříška stojí bezradně u inkubátoru a s úzkostí sledují boj svého miminka. Nejmenší děti, které se u nás narodí, váží kolem 500 g, měří asi 30 cm a stráví v inkubátoru minimálně tři měsíce svého života. Nejmenší velikost oblečení nabízeného v obchodech je 48 cm.

Dne 24.11.2009 proběhlo v centru rodin Brandýský Matýsek ve spolupráci se sdružením zrnka.cz šití oblečků pro nedonošená miminka. Co se nám povedlo? 14členný tým ušil neuvěřitelných 350 čepiček a 50 dek. Další dobrovolníci donesli hotové pletené a háčkované oblečky: 34 čepiček, 25 párů botiček a 4 svetříky.
Všem zúčastněným patří velký dík a obdiv, že si v dnešní uspěchané době udělali čas a pomohli. DĚKUJEME!

Co bylo s oblečky dál? Cestovaly na oddělení prenatální péče do nemocnic v Podolí, Motole, u Apolináře, do Mostu, Ústí nad Labem, Hradce Králové, Českých Budějovic, Plzně, Brna, Ostravy, Olomouce a Zlína a pomohly těm nejmenším dětem (tj. s porodní váhou od 450 g) v jejich nelehkých začátcích. Akce šití a háčkování oblečků měla pokračování i v dalších letech. Chcete i vy podpořit projekt pro předčasně narozené děti, pomoc o ně v terénu, pomoc dětem s postižením atd.? Pak vás bude zajímat projekt Drobci.

drobci

Děkujeme všem, kteří přispívají do našich sbírek a dobročinných akcí, ať již finančně, věcně nebo dobrovolnickou prací.