Příspěvek na kroužky pro děti rodičů-samoživitelů a poradenství zdarma

V rámci grantového řízení s názvem „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2017“ se nám pro období červenec 2017 – červen 2018 podařilo získat nadační příspěvek ve výši 75 000 Kč od Nadace Agrofert. Tyto prostředky jsou směřovány buď do oblasti odborného poradenství a NOVĚ je možné čerpat příspěvek na KROUŽKY PRO DĚTI, a to za poplatek 150 Kč místo běžné ceny kroužku uvedené na našich webových stránkách. Celkem je možné podpořit až 15 dětí rodičů-samoživitelů za jedno pololetí. V případě zájmu o kroužek naší organizace a zároveň o čerpání finančního příspěvku nás kontaktujte na e-mailu info@brandyskymatysek.cz. K nároku na čerpání nám postačí čestné prohlášení samoživitele.
Projekt Rodičem sám financovaný z příspěvku Nadace Agrofert je určen pouze pro RODIČE-SAMOŽIVITELE v oblastech PORADENSTVÍ – individuální a rodinná psychoterapie (Mgr. Marta Linková), pedagogicko-psychologické poradenství (Mgr. Pavla Kubíčková), psychologické poradenství (Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.) a grafomotorické poradenství (Silvie Schreiberová). Poradenství je možné využít zcela zdarma.

I nadále budeme poskytovat služby pro všechny rodiče s dětmi do 15 let, a to i v jiných oblastech, tyto služby budou i nadále částečně dotovány ze zdrojů MPSV, Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Kompletní nabídku poradenství naleznete zde.
Projekt přímo navazuje na grantové řízení s názvem „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2016“, kde se nám pro období červenec 2016 – červen 2017 podařilo získat nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč od Nadace Agrofert a částku v plné výši vyčerpat. Tyto prostředky byly směřovány pouze do oblasti odborného poradenství, pro aktuální období je tedy nabídka širší.
Neváhejte a využijte naši podporu, stojíme na Vaší straně ve Vaší nelehké životní situaci. Pro bližší informace se můžete obrátit na koordinátorku a sociální pracovnici paní Mgr. Evu Nejedlou, nejedla@brandyskymatysek.cz, tel.: 773 842 464, která je Vám k dispozici i v dalších otázkách, které Vás v souvislosti se sociální problematikou i chodem naší organizace mohou napadat.
Váš Brandýský Matýsek.