Snáze pro nás i pro vás

V období 09/23 – 04/24 jsme realizovali projekt Brandýský Matýsek – Snáze pro nás i pro vás z programu Active Citizens Fund. Cíle projektu v oblasti digitalizace byly naplněny a přinesly nám kýženou zvýšenou efektivitu práce v týmu (sdílení dokumentů, úkolů) a vyšší bezpečnost dat. Proběhla řada setkání v rámci týmu k ujasnění si potřeb a s odborníky z IT oblasti. Neméně podstatná je také úspora času, kterou můžeme věnovat jiným oblastem, především zkvalitňování služeb pro naše uživatele, tedy rodiny s dětmi, které vždy jsou a budou na prvním místě. Tým pravidelně školíme, nově i v oblasti digitálních kompetencí. Co se týká rezervačního systému, využíváme moderní nástroje, zvýšila se přehlednost, snížila administrativní zátěž v komunikaci s klienty, snáze administrujeme platby, máme větší přehled a lépe se nám analyzují výstupy. Ke konci projektu jsme měli 495 aktivních uživatelů, přičemž zaregistrovaných klientů bylo 689.

Celkově jsme získali velké množství podnětů pro další zvyšování digitálních kompetencí v rámci i vně naší organizace. Dále nás čeká mnoho výzev, klademe si za cíl například zvýšit přehlednost webových stránek a efektivně využívat i další nástroje, které dnešní moderní doba nabízí. Ne vše, co jsem si přáli, jsme zvládli ve stanoveném čase a se stanoveným rozpočtem dokončit, jsou oblasti, kde spokojeni stále nejsme, ale máme nové vize a smýšlíme konkrétněji, a i to vnímáme jako velký posun.

#Sodvahou