Doprovody na kroužky

Vyzvedávání dětí z mateřské/základní školy (netýká se dětí přihlášených do klubu Gepardi) a jejich doprovod na kroužek/do klubu/herny. Dítě je vyzvednuto v předem stanoveném čase a dovedeno na kroužek náš či na kroužek jiné organizace, případně do klubu/herny. Služba tak rodičům umožňuje zůstat v práci i v době, kdy je dítě na kroužku.

Služba je v provozu vždy od poloviny září do června, v čase od 12:30 do 18:00 hod. Služba je určena zaměstnaným rodičům dětí ve věku od 3 do 10 let.

Zápisy na převody proběhly ve středu 7. září 2022 od 15:00 do 18:00 na zahradě vilky Riegrova 600 (případně elektronicky) a zapsané děti jsou zařazeny do tras na celý školní rok (v případě, že nedojde ke zrušení nebo změně). Na tuto službu se můžete hlásit i průběžně, ale je vždy složitější zapojit dítě do již stávajících tras.

Zahájení doprovodů od 19. 9. 2022

Poplatek za převody činí na 1 pololetí: 1 200 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Sourozenecká sleva: 1 000 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Za každý další převod v týdnu: 500 Kč

Splatnost: říjen 2022, únor 2023 – vždy po zaslání instrukcí k platbě

Máte možnost vyplnit formulář předem a doručit ho do kanceláře (Riegrova 600).

Prosíme, specifikujte své požadavky co nejpřesněji.

V rámci převodu je i případné dohlídání v našich prostorách. Svačinu si děti nosí vlastní.

Název projektu: Chci práci i rodinu IV.

Projekt je určen pro školní děti – dětský klub, převody dětí a příměstské tábory (léto 2021 a 2022)

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2022

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016267