Doprovody na kroužky

Vyzvedávání dětí z mateřské/základní školy (netýká se dětí přihlášených do klubu Gepardi) a jejich doprovod na kroužek/do klubu/herny. Dítě je vyzvednuto v předem stanoveném čase a dovedeno na kroužek náš či na kroužek jiné organizace, případně do klubu/herny. Služba tak rodičům umožňuje zůstat v práci i v době, kdy je dítě na kroužku.

Služba je v provozu vždy od poloviny září do června, v čase od 12:30 do 18:00 hod. Služba je určena zaměstnaným rodičům dětí ve věku od 3 do 10 let.

Zápisy na převody proběhly ve středu 7. září 2022 od 15:00 do 18:00 na zahradě vilky Riegrova 600 (případně elektronicky) a zapsané děti jsou zařazeny do tras na celý školní rok (v případě, že nedojde ke zrušení nebo změně). Na tuto službu se můžete hlásit i průběžně, ale je vždy složitější zapojit dítě do již stávajících tras.

Zahájení doprovodů od 19. 9. 2022

Poplatek za převody činí na 1 pololetí: 1 200 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Sourozenecká sleva: 1 000 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Za každý další převod v týdnu: 500 Kč

Splatnost: říjen 2022, únor 2023 – vždy po zaslání instrukcí k platbě

Máte možnost vyplnit formulář předem a doručit ho do kanceláře (Riegrova 600).

Prosíme, specifikujte své požadavky co nejpřesněji.

V rámci převodu je i případné dohlídání v našich prostorách. Svačinu si děti nosí vlastní.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Děkujeme společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. za dar ve výši 100 000 Kč na realizaci služby doprovodů. Děkujeme, podpory si velmi vážíme.

Do prosince 2022 byla služba doprovodů financována z ESF.