Doprovody na kroužky

Vyzvedávání dětí z mateřské/základní školy (netýká se dětí přihlášených do klubu Gepardi) a jejich doprovod na kroužek/do klubu/herny. Dítě je vyzvednuto v předem stanoveném čase a dovedeno na kroužek náš či na kroužek jiné organizace, případně do klubu/herny. Služba tak rodičům umožňuje zůstat v práci i v době, kdy je dítě na kroužku.

Služba je v provozu vždy od poloviny září do června, v čase od 12:30 do 18:00 hod. Služba je určena rodičům dětí ve věku od 3 do 10 let.

Zápisy na převody proběhly 7. 9. od 15:00 do 18:00 v prostorách v ulici Vrbová 1938 (Výměník), vstup z ulice Jasanová (případně elektronicky) a zapsané děti jsou zařazeny do tras na celý školní rok (v případě, že nedojde ke zrušení nebo změně). Na tuto službu se můžete hlásit i průběžně, ale je vždy složitější zapojit dítě do již stávajících tras.

Zahájení doprovodů: 18. 9. 2023

Poplatek za převody činí na 1 pololetí: 1 200 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Sourozenecká sleva: 1 000 Kč (v ceně jsou 2 převody týdně)

Za každý další převod v týdnu: 500 Kč

Splatnost: říjen 2023, únor 2024 – vždy po zaslání instrukcí k platbě

Máte možnost vyplnit formulář předem a doručit ho do kanceláře (Riegrova 600).

Prosíme, specifikujte své požadavky co nejpřesněji.

Svačinu si děti nosí vlastní.

V případě potřeby je možné dohlídání v nových prostorách.

Děkujeme společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. za dar ve výši 100 000 Kč pro rok 2023 i pro rok 2024 na realizaci služby doprovodů. Děkujeme, podpory si velmi vážíme.

V roce 2023 byla služba doprovodů realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Do prosince 2022 byla služba doprovodů financována z ESF.

Kontaktní osoba

Alena Hálová
tel.: 774 192 110
e-mail: halova@brandyskymatysek.cz