Klub při ZŠ

Logo OPZ barevné

Zápis do odpoledního dětského klubu Gepardi probíhá průběžně zasláním přihlášky na e-mail: pilarova@brandyskymatysek.cz. Po předchozí domluvě je možná i návštěva klubu.

Vyplněné přihlášky můžete zasílat na e-mail: pilarova@brandyskymatysek.cz.

Dětský klub GEPARDI

  • klub pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, prioritně 3. a 4. třídy, ale můžou i mladší žáci
  • ze škol budou děti převedeny pečovatelkou po skončení vyučování
  • prostory: Volnočasové centrum Brandýs, z.s., Masarykovo náměstí
  • v klubu bude nabídka kroužků organizovaných Volnočasovým centrem Brandýs, z.s.
  • lze domluvit i převod na jiné kroužky v našem městě maximálně 3x/týden/dítě
  • otevírací doba cca 12:00–18:00, dle potřeby a ukončení vyučování dětí
  • dvě oddělení po 15 dětech, 2 vychovatelky
  • denní kapacita 30 dětí, maximální kapacita zapsaných 60 dětí
  • možnost klubu v době ředitelského volna, podzimních i jarních prázdnin
  • zajištěné odpolední svačiny pro děti a pitný režim

V únoru 2020 jsme realizovali dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s odpoledním dětským klubem Gepardi. S jeho podrobnými výsledky se můžete seznámit zde.

Kontaktní osoba

Jana Pilařová
tel.: 734 326 686
e-mail: pilarova@brandyskymatysek.cz

Přihlášku ke stažení najdete zde.

Náš tým:

Zahájení provozu 5. 9. 2016

Název projektu: Chci práci i rodinu IV.

Projekt je určen pro školní děti – dětský klub, převody dětí a příměstské tábory (léto 2021 a 2022)

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2022

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016267