Klub při ZŠ

Zápis do odpoledního klubu Gepardi probíhá průběžně zasláním přihlášky na e-mail: pilarova@brandyskymatysek.cz.

 

Klub Gepardi

klub je otevřen od 13:00 do 17:00, případně dle potřeby
prostory klubu: Vrbová 1938 (Výměník), vstup z ulice Jasanová

  • Družina – pravidelná docházka s doprovodem od školy, ze škol jsou děti po skončení vyučování převedeny pečovatelkou, 600 Kč/pololetí za 1 den docházky v týdnu (1200 Kč/pololetí při docházce 2 dny v týdnu, 1800 Kč/pololetí při docházce 3 dny v týdnu atd.) – bez stravy

přihlášku najdete zde

  • Dohlídání po převodech – 500 Kč/pololetí za 1 den docházky v týdnu (1000 Kč/pololetí při docházce 2 dny v týdnu, 1500 Kč/pololetí při docházce 3 dny v týdnu atd.)

přihlášku najdete zde

  • Pravidelný vstup – pro děti pravidelně čekající např. na kroužek, 500 Kč/pololetí za 1 den docházky v týdnu (1000 Kč/pololetí při docházce 2 dny v týdnu, 1500 Kč/pololetí při docházce 3 dny v týdnu atd.), děti přicházejí a odcházejí samy
  • Vstup pro nepravidelně příchozí děti – 400 Kč/10 vstupů, 800 Kč/20 vstupů
  • Pátky – volné odpoledne – 40 Kč/vstup
  • Vzdělávací a zájmové aktivity

 

Kontaktní osoba

Jana Pilařová
tel.: 734 326 686
e-mail: pilarova@brandyskymatysek.cz

projekt Odpolední klub a aktivity pro mládež Brandýského Matýska