Poděkování

Rádi bychom touto cesinoxcoreBIG2tou poděkovali společnosti Inoxcore za významný FINANČNÍ DAR ve výši 35 000 Kč (70 % celkových nákladů na akci), díky němuž jsme mohli prostory Mateřské školy (třídy Lvíčat v 1. patře) vybavit klimatizační jednotkou.