Ohlédnutí za rokem 2023

Vážení rodiče,

začal nám nový rok a my bychom se rádi poohlédli za stěžejními událostmi roku 2023 – v rámci Brandýského Matýska:

Podařilo se nám mnoho věcí, na které jsme opravdu pyšní. Jedná se především o běžnou činnost, kterou znáte a kterou my ještě stále nepovažujeme za samozřejmou. Stojí za ní každodenní úsilí mnoha našich kolegyň a nás samotných.

Máme na mysli Matýskův dětský klub, veškeré kroužky, doprovody, komplexní služby péče o děti, mobilní hernu, doučování, příměstské tábory i letní pobytový tábor, širokou škálu poradenských aktivit, malých i velkých jednorázových akcí, předporodní kurz a mnoho dalšího.

Jsme rádi, že s Vámi a Vašimi dětmi můžeme být v každodenním kontaktu a být součástí Vaší cesty rodičovstvím.

Snad se nám daří držet energii organizace, stále se snažíme být otevření všemu novému a zároveň ctít „staré“ hodnoty, dělat práci poctivě a srdcem.

Vedle naší činnosti se snažíme stále růst, zlepšovat a vyvíjet.

K zásadním změnám minulého roku je pronájem nových prostor. Možná jste již zaregistrovali, že jsme část svých aktivit přesunuli do „Výměníku“ – tedy do prostor, které se nám podařilo v průběhu letních prázdnin zrekonstruovat a od září 2023 otevřít. Ve Výměníku (Vrbová 1938, Brandýs nad Labem) nově probíhají aktivity určené spíše větším dětem, pro které jsou prostory uzpůsobeny. Primárně je zde umístěn školní klub Gepardi pro děti mladšího školního věku. V odpoledních hodinách zde zároveň probíhají kroužky či kurzy. Konkrétně zde můžete najít kurz Na přijímačky zlehka (pro žáky 8. tříd), Na přijímačky zostra (pro žáky 9. tříd), AJ s rodilým mluvčím, Malá tvořilka, ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem (ČJ pro cizince), AJ pro maminky. V tomto prostoru plánujeme rovněž organizovat kurzy pro různé věkové kategorie. V nejbližší době např. – Mechové obrazy, Základy tejpování, Výroba mozaikového obrázku.

Prostory Výměníku bude možné rovněž využít také na jednorázové akce.

Ne vše se nám samozřejmě povedlo. Ale z nepodařených věcí se chceme poučit a bereme je jako dobrou startovací plochu a ponaučení pro další vývoj.

Děkujeme Vám za přízeň a jsme rádi, že jsme s Vámi. Snad jste i Vy rádi, že jste s námi😊

Děkujeme.