Mateřská škola Brandýský Matýsek SLAVÍ!

V rámci našeho města působí již přes 10 let, svou činnost zahájila přesně 1. 9. 2013.
Za tuto dobu si jednoznačně našla své místo v systému předškolního vzdělávání, má ustálený pracovní tým a za 10 let jí prošlo 168 dětí. Spokojených dětí.

K dalším faktickým i zajímavým údajům:
MŠ Brandýský Matýsek zahrnuje 2 třídy, Žirafky (15 dětí) a Lvíčata (20 dětí), jedná se tedy o menší kolektivy, což je velkou devizou pro rodiče a především pro děti.
Paní učitelky a paní asistentka mají při tomto nižším počtu dětí ve třídě možnost se dětem individuálně věnovat, rozvíjet jejich silné stránky a vnímat plně osobnost každého jednotlivého dítěte. O provoz se navíc v každé třídě stará jedna provozní, která je rovněž plnohodnotnou součástí pracovního týmu. Děti tráví hodně času venku, na přilehlé a herními prvky vybavené zahradě, nebo na vycházkách v blízkém okolí. Pobyt venku a přirozený pohyb dětí vnímáme jako stěžejní.
Naše školka nabízí vzdělávací program Začít spolu se svými centry vzdělávání. Děti se zde učí samostatně myslet a jsou vedeny k osobní zodpovědnosti. Dětem jsou každý rok nabízeny také jednorázové akce – divadla, návštěvy různých míst a výstav ve městě, výlety do vzdálenějšího okolí a pravidelné každoroční výjezdy na ozdravný pobyt v přírodě.
Důležitou součástí je také úzká spolupráce a návaznost na činnost Brandýského Matýska, který je zřizovatelem MŠ. Naše děti mohou navštěvovat kroužky Brandýského Matýska, jsou jim nabídnuty doprovody na různé aktivity v rámci našeho města. MŠ sídlí v pronajaté vilce na adrese Riegrova 600 v Brandýse nad Labem, kde má svůj prostor i kancelář Brandýského Matýska.

Naší paní ředitelce, Jitce Richterové, jsme položili několik otázek.

Jitko, jak dlouho jste pracovně provázaná s Mateřskou školou Brandýský Matýsek? Nebo s Brandýským Matýskem celkově?
Od roku 2009. Když byl synovi 1 rok, otevřela jsem cvičení pro rodiče a děti a přišly mamky z Brandýského Matýska, hlavně Iva Filípková s dvojčaty. Sympatie byly evidentní, a tak jsme se domluvily, že cvičení rodiče-děti pod křídly Brandýského Matýska povedu. To byl první kontakt a kdo ochutná BM, již neodejde. A tak šel čas – přes lektorku nejmenších dětí, provozní a pomocnou učitelku v MŠ (to vše při mateřské dovolené), postupně (když syn nastoupil do MŠ) na pozici učitelky pod skvělým vedením tehdejší ředitelky Lenky Suldovské. Vývoj mi umožnil převzít ředitelské křeslo v roce 2017 a tuto pozici zastávám dodnes. Mohu říct, že za 14 let jsem prošla u BM všechny pozice, až na účetní, to bych neuměla.

Co považujete za nejsilnější stránku vaší MŠ?
LÁSKA – Já i všechny kolegyně máme hluboko v srdci děti, které máme v péči, a to je to kouzlo.

Jak konkrétně Vy sama získáváte energii pro práci s dětmi a pro vedení MŠ Brandýský Matýsek?
Pro práci s dětmi čerpám energii právě od dětí. Energie, kterou děti vyzařují, je nekonečná a já mám ten dar, že si z ní umím kousek odštípnout. Energie pro ředitelování čerpám z rodin, o které se staráme. Vidět spokojenou rodinu je silný hnací motor, aby člověk vydržel úřednickou práci, bez které se to neobejde.

Co byste vzkázala minulým, současným a budoucím rodičům vaší MŠ?
Těžká otázka, na kterou není krátká odpověď. Těm minulým, že na ně myslíme a vzpomínáme. A jsme trochu zvědavé, jak se mají, a proto doufáme, že se nám povede je vidět při speciálním dni oslav našeho výročí dne 23. 5. 2024. Budeme se snažit, abychom se potkali i s našimi učitelkami, které život zavál jinam. A těm současným a budoucím bych vzkázala, že rodina je základ všeho a toho ať se drží.

Co byste vzkázala dětem, které vaší MŠ prošly a dnes budou někteří z nich ukončovat i docházku do ZŠ? Máte něco speciálního?
No vidíte, to mi nedošlo, že si prošly již celou základní školou. Přála bych jim, aby je provázela jistota v sama sebe a odvaha poznat, co je správné, což začíná být v digitálním světě obtížnější. A aby nezapomněly, že vše důležité znají ze školky.

Mateřská škola Brandýský Matýsek slaví, sluší se popřát…Co přejete MŠ, dětem, jejich rodičům a svým kolegům do dalších let?
Všem přeji ZDRAVÍ, aby jejich budoucnost byla dle jejich představ, aby v jejich životech bylo hodně lásky a porozumění. Aby práce byla zábava a domov a rodina to nejbezpečnější místo na zemi.

Rádi se k přání připojujeme a přejeme jen to nejlepší. A na rodiče a děti, které prošly naší mateřskou školou, se moc těšíme, jak již bylo zmíněno, ve čtvrtek 23. 5. 2024.