Léto s tábory je úspěšně za námi

Již dlouhou dobu v nás zrála myšlenka uspořádat pod záštitou Brandýského Matýska letní pobytový tábor pro děti od 6 do 13 let. V prosinci 2015 se nám podařilo zajistit krásné místo v Klepákově Mlýně a přípravy mohly začít (skutečně trvají více než půl roku). Na přelomu července a srpna jsme se s dětmi vydali do pohádkového prostředí české Kanady v jižních Čechách, kde jsme svou vlastní pohádku 14 dní žili. Tábor se uskutečnil ve dvou týdenních turnusech a jeho téma bylo právě Pohádka – aneb vysílá stanice Matýsek. Celotáborovou hrou děti provázely různé pohádkové bytosti, pro které děti plnily rozmanité úkoly. Nejlépe si uděláte představu o tom, jaké to bylo s Popelkou, Rákosníčkem, Pipi Dlouhou punčochou nebo Patem a Matem na našem táborovém facebooku.

Pobytového tábora se zúčastnilo na 50 dětí v každém turnusu a společně s dětmi vedoucích jsme slavnostně předali 112 táborových triček. Čas jsme trávili ve stanech, v chatkách, ve staré mlýnici, v lesích mezi rybníky a užili si spoustu legrace, pravého „táborničení“ a sportovního klání. Děti si odvezly mnoho zážitků a dle spokojených zpětných vazeb i od jejich rodičů si troufáme tvrdit, že jsme započali krásnou táborovou tradici, která nám, doufáme, potrvá dlouhá léta. Tábor skončil teprve před pár dny, ale již nyní se chystáme na další ročník, kterého se opravdu nemůžeme dočkat. Celému týmu pod vedením hlavní vedoucí Báry Bártů srdečně děkujeme.

V létě jsme však nežili jen pobytovými tábory, ale již pátým rokem jsme realizovali 7 turnusů táborů příměstských. Naše tábory nejsou tematické, ale využívají aktuálního věkového složení, počasí a také toho, co si děti přejí. Zázemí nám poskytuje skautský srub na Kralupské a z něj vyrážíme na různá místa, z letošních jmenujme např. Noemovu archu v Národním muzeu, Poděbradské Muzeum legend a kolonádu, soutok a kostnici v Mělníku, Chvalský zámek, Brumbambuli nebo Jumppark.

Nezapomínáme ani na své rodné město, kterým jsme letos putovali dříve než jindy a tak, společně s výlety do vzdálenějších míst, tvořením a sportováním, jsou dny nabité zážitky pro děti ve věkovém složení 5-10 let. Letos bylo v našich příměstských táborech 122 dětí, některé jednou a některé víckrát, minimálně 25 dětí na turnus, kterým se věnují 2 zkušené vedoucí s praktikantem.

Hezký zbytek prázdnin, úspěšný vstup do nového školního roku a třeba i s vašimi dětmi se těšíme o příštích táborových prázdninách na shledanou.