Služby péče o školní děti od září 2016

S radostí oznamujeme, že jsme se stali příjemci nové dotace Evropského sociálního fondu na období září 2016 – srpen 2018 s názvem Chci práci i rodinu II. (podpořeno bylo cca 70 projektů z více než 400 žádostí!).

V rámci projektu budou podpořeni rodiče školních dětí, a to formou DOPROVODŮ DĚTÍ NA AKTIVITY (stávající převody budou tedy od září pokračovat), dále budeme nově provozovat KLUB PRO ŠKOLNÍ DĚTI jako alternativu k družinám a v létě 2017 a 2018 dotované PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY.

Samozřejmě ale nezapomeneme ani na předškolní děti, kterých se projekt přímo netýká, a i pro ně budou zajištěny převody a tábory.

Bližší informace najdete zde.

Zájemci o klub-družiny, můžete se již nyní předběžně hlásit se na e-mail info@brandyskymatysek.cz.

Máme velkou radost a věříme, že i Vy s námi!