Ostatní projekty

MŠMT

V roce 2023 jsem získali podporu MŠMT v rámci podpory NNO s nadregionálním dopadem ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu Odpolední klub a aktivity pro mládež Brandýského Matýska.
Prostředky na provoz klubu Gepardi v návaznosti na ukončené financování ESF, dále na volnočasové odpolední aktivity mládež 6+ a pobytový tábor. Součástí projektu jsou tzv. specifické aktivity – prostředky určené na podporu dětí ze znevýhodněného prostředí, ať už zdravotně nebo sociálně, děti uprchlíků apod.

 

Visegrádský fond

S podporou Visegrádského fondu jsme realizovali v období květen–prosinec 2022 projekt „Summer suburban camps and tutoring for children of Ukraine refugees“, určený na podporu ukrajinských uprchlíků v době války. Projektem v hodnotě 16 000 eur jsme podpořili 39 dětí z Ukrajiny na 6 termínech příměstských táborů v létě 2022 (celková účast 120 dětí). Dalších 59 dětí využilo individuální nebo skupinové výuky českého jazyka.

 

PEPCO – Více pro děti… každý den

V rámci grantového programu PEPCO jsme získali příspěvek od NROS, která grantový program společnosti PEPCO řídí. Příspěvek byl určen na realizaci projektu Doučování od A do Z. Příspěvek byl určen na období 10/2021 – 6/2022 a byl využit k úhradě hodin doučovatelů a koordinátorky projektu. Srdečně děkujeme za příspěvek, podpory si velmi vážíme.

 

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme

V rámci 12. kola Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali nadační příspěvek od NROS, která řídí grantový program společnosti Tesco. Příspěvek jsme využili na mzdové náklady v rámci projektu S dětmi bezpečně po městě. Příspěvek byl v období 03–06/2023 využit k úhradě 346 hodin pečovatelek, které doprovázely děti po městě. Velmi Nadaci za tuto podporu děkujeme.

V rámci 10. kola Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali nadační příspěvek od NROS, která řídí grantový program společnosti Tesco. Příspěvek jsme využili na mzdové náklady v rámci projektu Doučování od A do Z. Příspěvek byl v období 04–08/2022 využit k úhradě dalších 64 hodin doučovatelů v rámci pokračovaní projektu. Je to již druhá podpora Tesca na tento projekt, za což srdečně Nadaci děkujeme.

V rámci 9. kola Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali nadační příspěvek od NROS, která řídí grantový program společnosti Tesco. Příspěvek jsme využili na mzdové náklady v rámci projektu Doučování od A do Z. Příspěvek byl v období 08–10/2021 využit k úhradě 64 hodin doučovatelů a velmi pomohl k rozjezdu tohoto projektu. Srdečně děkujeme Nadaci za příspěvek, podpory si velmi vážíme.

V rámci 8. kola Grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme získali nadační příspěvek od NROS, která řídí grantový program společnosti Tesco. Původním záměrem bylo využít příspěvek na mzdové náklady mobilní herny. Vzhledem k tomu, že kvůli pandemické situaci se nehlasovalo v obchodech Tesco a částka byla rozdělena mezi všechny projekty, které prošly výběrem, došlo také k rozšíření účelu nadačního příspěvku ze strany Nadace a příspěvek bude v období 02–08/2021 využit k podpoře činnosti naší organizace. Srdečně děkujeme Nadaci za příspěvek, podpory si velmi vážíme.

Již dříve se nám v rámci kampaně Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme podařilo získat částku ve výši 30 000 Kč. V roce 2016 nejprve na zakoupení herních prvků na zahradu pro děti předškolního a mladšího školního věku – z dotace bylo pořízeno pískoviště, pružinové houpadlo a dřevěný zahradní domek pro děti. Herní prvky děti využívají každý den, po celý rok při volné hře i řízených pohybových aktivitách. V roce 2018 na dofinancování výměny elektroinstalace v naší herně v Zahradnické ulici.

Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem – Dětský psycholog

Od konce června 2018 jsme realizovali projekt s podporou Nadace ČEZ (díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem). Z příspěvku 58 000 Kč od Nadace ČEZ jsme financovali odbornou pomoc rodinám, konkrétně službu dětského psychologa, kterou zajišťujeme místně i cenově dostupně. Odborné poradenství bylo ze strany rodičů s dětmi hojně poptávané, tedy žádoucí a v naší lokalitě chybělo. Rodiče s dětmi se na nás obraceli s potřebou řešení těchto témat: emoční poruchy, úzkosti, poruchy chování, noční děsy, pomočování, potíže se soustředěním, školní zralost aj. S rodinami s dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vidíme jako potřebné zajistit pro ně a jejich děti komplexní škálu kvalitních služeb. Poradenství dětského psychologa mezi ně jednoznačně patří.

Službu dětského psychologa nabízíme i nadále.

 

Nadace AGROFERT

agrofert

Nadační příspěvek jsme získali na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska – individuální/párové a rodinné psychoterapie, pedagogicko-psychologického, grafomotorického poradenství. Realizovali jsme dva návazné projekty v období 07/2016 – 06/2018. Prostředky získané v rámci dotace byly určeny na pomoc a podporu  rodičů – samoživitelů a na úhradu mzdy pečovatelek, které se postarají o děti během konzultací. V druhém projektu navíc také na úhradu kroužků naší organizace pro rodiče – samoživitele.

Cílem projektu bylo podpořit odborným poradenstvím min. 7 rodičů – samoživitelů v rámci dlouhodobé práce a dalších min 12 osob jednorázovými konzultacemi s cílem vytvořit stabilní a podnětné prostředí pro děti vyrůstající pouze s jedním rodičem, poskytnout pomoc a podporu rodiči – samoživiteli, stabilizovat jeho psychický stav a podílet se na jeho osobním rozvoji. V obou letech projektu se tento cíl podařilo naplnit. Navíc jsme podpořili po 2 pololetí 7 dětí vstupem na kroužky za výrazně výhodnější ceny nebo zdarma.

Dotace ve výši 75 000 Kč (2017/18), 50 000 Kč (2016/17).

Projekty podporované Ministerstvem vnitra s podporu města – Dobrovolnický program Pět P

V letech 2013–2014 příspěvky ve výši 36 000 Kč a 33 000 Kč poskytnuté Odborem prevence kriminality při MV ČR a 8 000 Kč poskytnuté Městem na dobrovolnický program PětP.

Další významné projekty

  • Rekonstrukce objektu Riegrova 600/18
  • Hřiště v Panské

O těchto projektech se dočtete v Podporují nás.