Projekty Středočeského kraje

  • 2023 – Humanitární fond – v rámci projektu Společnou cestou 2023 – prostředky na mobilní hernu, hernu, doprovody dětí, doučování a koordinátorku těchto aktivit ve výši 149 942 Kč.
  • 2023 – Fond sportu a volného času – v rámci projektu Sportujeme odmalinka – prostředky na dofinancování trenérky cvičení dětí a plavání a na část pronájmu bazénu v rámci rozvoje těchto aktivit ve výši 149 603 Kč.
  • 2022 – Humanitární fond – v rámci projektu Společnou cestou – prostředky na mobilní hernu, hernu, doučování a koordinátorku těchto aktivit ve výši 191 184 Kč.
    Po delší době jsme grant získali díky nové koncepci Rodinné politiky v kraji, kdy je poskytována podpora přímo rodinným centrům, a nejen poskytovatelům sociálních služeb.
  • 2017 – Humanitární fond – prostředky na provoz a rozšíření herny a poradenství ve výši 173 000 Kč.
  • 2016 – Humanitární fond – prostředky na provoz a rozšíření herny a poradenství ve výši 198 000 Kč.
  • 2015 – Fond hejtmana – nákup multifunkčního zařízení – zakoupení nové multifunkční tiskárny v hodnotě cca 13 000 Kč, dotace z Fondu hejtmana 10 000 Kč.
  • 2014 – Humanitární fond – rekonstrukce prostor herny (nově vymalované prostory herny a celková rekonstrukce, přesun kuchyňského koutu a zavedení vody do herny, přesun kuličkového bazénku, renovace skříní a podlah v hodnotě cca 100 000 Kč), dále použito na podporu rodin navštěvujících hernu v rámci spolufinancování projektu MPSV a na práci s rodinami v herně (mzdové náklady na personál poskytující službu v herně, úklid prostor, grafomotorické a sociální poradenství), celková dotace 197 700 Kč.
  • 2011 – Fond hejtmana – rekonstrukce prostor dílničky a šatny v Zahradnické ulici (nově vymalované prostory, vybavení stoly, skříněmi a celkové prosvětlení prostor), dotace 25 019 Kč.