Projekty města

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je naším významným a dlouholetým partnerem, přičemž podpora se každoročně navyšuje. Díky ní můžeme ještě více podporovat prorodinné aktivity ve městě, které jsou tak potřebné pro mladé, rodinně orientované město.

Dotace a granty jsou každoročně přidělovány ve 3 programech:

 • Podpora spolkové činnosti
  Spolufinancování provozu herny pro nejmenší děti v Brandýse nad Labem (Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem)
  Spolufinancování kroužků pro děti (především kroužku Keramika – náklady na keramickou pec) a kroužků vedených odborníky – specialisty (např. Povídálek, Grafomotorika)
  Spolufinancování odborných přednášek pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost – 1x za měsíc
  Spolufinancování prorodinných opatření (převody dětí, příměstské tábory, odpolední dohlídání dětí po ukončení provozu a omezení družin)
  Nákup drobného vybavení
  Dotace ve výši 190 000 Kč pro rok 2019 (160 000 Kč v roce 2018, 143 000 Kč v roce 2017, 130 000 Kč v roce 2016 atd.).

 

 • Podpora jednorázových akcí (grant)
  Pravidelná podpora akcí určených pro širokou veřejnost z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí
  Den rodin – dětský běh do 9,99 let a doprovodný program pro rodiny s dětmi v prostorách Oblastního muzea Praha-východ – květen
  Halloween – na zámku a v Panské zahradě – říjen
  Svatomartinský průvod – listopad
  Dotace ve výši 30 000 Kč pro rok 2019 (15 000 Kč jako pravidelný příspěvek v předchozích letech).

 

 • Podpora činnosti organizací působících v sociální oblasti
  Podpora odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska. Konkrétně se jedná o individuální a párovou psychoterapii, psychologické poradenství a psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí a poradenství dětského psychologa a psychoterapeuta.
  Poradenství probíhá v předem stanovených konzultačních hodinách v pronajatých prostorech Městského komunitního centra v Brandýse nad Labem, Královická 915, Brandýs nad Labem. Poradenství je určeno občanům Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí, je místně i finančně dostupné.
  Poradenství má preventivní a podpůrný charakter.
  Dotace je použita na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska, konkrétně na mzdy odborných poradců.
  Dotace ve výši 80 000 Kč pro rok 2019 (40 000 Kč pro rok 2018, 35 000 Kč pro rok 2017 a 25 000 Kč pro rok 2016 – dříve nebyly příspěvky na tuto oblast poskytovány).