Projekty města

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je naším významným a dlouholetým partnerem, přičemž podpora se každoročně navyšuje. Díky ní můžeme ještě více podporovat prorodinné aktivity ve městě, které jsou tak potřebné pro mladé, rodinně orientované město.

Dotace a granty jsou každoročně přidělovány ve 3 programech:

 • Podpora spolkové činnosti
  Spolufinancování provozu herny pro nejmenší děti v Brandýse nad Labem (Zahradnická 1723/A, Brandýs nad Labem)
  Spolufinancování kroužků pro děti (především kroužku Keramika – náklady na keramickou pec) a kroužků vedených odborníky – specialisty (např. Povídálek, Grafomotorika)
  Spolufinancování odborných přednášek pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost – 1x za měsíc
  Spolufinancování prorodinných opatření (převody dětí, příměstské tábory, odpolední dohlídání dětí po ukončení provozu a omezení družin)
  Nákup drobného vybavení
  Dotace ve výši 220 000 Kč pro rok 2023 (200 000 Kč pro rok 2022, 195 000 Kč v roce 2021, 220 000 Kč v roce 2020 atd.).

 

 • Podpora jednorázových akcí (grant)
  Pravidelná podpora akcí určených pro širokou veřejnost z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí
  Den rodin – dětský běh do 9,99 let a doprovodný program pro rodiny s dětmi v prostorách Oblastního muzea Praha-východ – květen
  Halloween – na zámku a v Panské zahradě – říjen
  Svatomartinský průvod – listopad
  Dotace ve výši 30 000 Kč pro rok 2023 (45 000 Kč pro rok 2022, 40 000 Kč v roce 2021, 20 797 Kč v roce 2020 atd.).

 

 • Podpora činnosti organizací působících v sociální oblasti
  Podpora odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska. Konkrétně se jedná o individuální a párovou psychoterapii, psychologické poradenství a psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí a poradenství dětského psychologa a psychoterapeuta.
  Poradenství probíhá v předem stanovených konzultačních hodinách v pronajatých prostorech Městského komunitního centra v Brandýse nad Labem, Královická 915, Brandýs nad Labem. Poradenství je určeno občanům Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a okolí, je místně i finančně dostupné.
  Poradenství má preventivní a podpůrný charakter.
  Dotace je použita na spolufinancování odborného poradenství poskytovaného v rámci Brandýského Matýska, konkrétně na mzdy odborných poradců.
  Dotace ve výši 100 000 Kč pro rok 2023 (95 000 Kč pro rok 2022, 80 000 Kč pro rok 2021, 80 000 Kč v roce 2020 atd.).