Active Citizens Fund

 

 

 

Získali jsme nadační příspěvek z programu Active Citizens Fund ve výši 3968 eur. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021. Zprostředkovatelem fondu v České republice je konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

1. Programová oblast: Active Citizens Fund
2. Grantová výzva: 62500-2023-004-AG5 / Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací 2023
3. Název projektu: Brandýský Matýsek – Snáze pro nás i pro vás
4. Číslo projektu: 62500-2023-004-AG5-0021
5. Termín realizace projektu: od 1. 9. 2023 – 30. 4. 2024

Cíle projektu:
V rámci digitalizace chceme zajistit moderní a uživatelsky příjemné prostředí pro CS i pro samotné zaměstnance. Situace se zásadním způsobem zlepší, systém se zjednoduší, efekt bude okamžitý a viditelný. Ušetříme spoustu času, který využijeme na nové aktivity a projekty s řešením reálných potřeb CS.

Anotace projektu:
Projekt cílí na získání a efektivní využívání nových a rozvoje stávajících digitálních nástrojů pro práci uvnitř i vně organizace. Změny se projeví v lepším fungování pracovních týmů (sdílení úkolů, dokumentů), ve větší efektivitě práce mezi námi a klienty (přehledná nabídka aktivit, rezervační systémy), lepší identifikaci a plnění jejich potřeb (analýzy a lepší cílení aktivit na potřeby klientů). Naší cílovou skupinou jsou všechny rodiny s dětmi v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí, včetně znevýhodněných skupin (RD, přistěhovalí, cizinci, děti se specifickými potřebami), jejichž zájmy hájíme již od roku 1995.

Anotace projektu v angličtině:
The project aims at gaining and effective use of new and strengthening existing digital tools for work inside and outside the organization. The changes will be reflected in the better functioning of team work (sharing of tasks, documents), in greater efficiency of work towards clients, in better communication of clients towards us (clear offer of activities, booking systems), better identification and fulfillment of their needs (analyses and better targeting of activities for the needs of clients). Our target group are all families with children in Brandýs nad Labem – Stará Boleslav and surroundings, including disadvantaged groups (single parents, families with disabilities/specific educational needs, parents of children under 3 years during parental leave, foreigners). We represent their interests since 1995.

Harmonogram projektu:
KA1 – Seznámení se s aktuální situací v oblasti využívání IT technologií
09/23 – 10/23
KA2 – Analýza potřeb ve spolupráci s IT odborníky a doporučení vhodných nástrojů implementace
10/23 – 11/23
KA3 – Implementace rezervačního systému s cílem jeho pilotního ověření a aktivního využívání klienty od 2. pol. školního roku 2023/24
12/23 – 03/24
KA4 – Implementace nástrojů pro interní komunikaci, sdílení dat a případně dalších nástrojů, včetně zaškolení týmu
12/23 – 03/24
KA5 – Vyhodnocení situace po implementaci všech nástrojů v oblasti využívání IT technologií, návrhy možných vylepšení do budoucna
04/24