Projekty MPSV

V rámci projektů podpořených MPSV – dotační titul RODINA – nabízíme rodinám s dětmi z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a přilehlého okolí souhrnný komplex služeb s akcentem na individuální přístup k potřebám rodin v našem regionu.

Projekty zahrnují péči o nastávající rodiče a přípravu na roli rodiče – kurzy předporodní přípravy, péči o rodiny s dětmi – vzdělávací aktivity zaměřené na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí, prevenci a bezpečnost dětí a zvyšování zdravotní gramotnosti.
Rodičům dále nabízíme zprostředkování široké škály poradenských aktivit, především se jedná o detekování problémů a primární intervenci v náročných životních situacích, při rodinných a vztahových problémech, výchovných problémech a v otázkách látkové a nelátkové závislosti. Dále nabízíme laktační poradenství, výukové kurzy manipulace s dětmi do 1 roku (až 18 měsíců) a mnohé další.

Všechny nabízené aktivity mají preventivní a podpůrný charakter, posilují rozvoj rodičovských kompetencí, podporují rodiny v péči o děti a v jejich výchově a napomáhají slaďování pracovního a rodinného života.

Při realizaci projektů financovaných z MPSV hraje důležitou roli i spoluúčast ostatních subjektů, která je vyžadovaná v souhrnné výši minimálně 20 % – město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dotace na sociální oblast), Středočeský kraj, nadace a v neposlední řadě i spoluúčast uživatelů služeb/rodičů.

Výčet projektů od roku 2011, kdy projekty realizujeme:

 • 2023 – „Otevřeno rodinám“ (583 877 Kč)
 • 2022 – „Otevřeno rodinám“ (333 526 Kč)
 • 2021 – „Otevřeno rodinám“ (416 659 Kč)
 • 2020 – „Otevřeno rodinám“ (374 803 Kč)
 • 2019 – „Otevřeno rodinám“ (349 000 Kč)
 • 2018 – „Rodinám nablízku“ (230 000 Kč)
 • 2017 – „Blízko rodinám“ (313 000 Kč)
 • 2016 – „V centru zájmu rodina“ (198 000 Kč)
 • 2015 – „Poklad na 6 – RODINA“ (405 000 Kč)
 • 2014 – „Rodina nás zajímá“ (346 000 Kč)
 • 2013 – „Pro spokojenou rodinu“ (405 000 Kč)
 • 2012 – „O krok dál“ (390 000 Kč)
 • 2011 – „Brandýský Matýsek – máme otevřeno každý den a přesto praskáme ve švech“ (407 000 Kč)
 • 2011 – „Partneři – manželé – rodiče. Podpora a rozvoj vzájemných vztahů“ (48 000 Kč)