Projekty ESF

Chci práci i rodinu I.

Brandýský Matýsek o.s. získal grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů z Brandýsa nad Labem a okolí na období 06/2012 – 05/2015. Celkový rozpočet projektu na 3 roky byl 7 992 954 Kč.

V rámci projektu jsme nabízeli:
Zdarma personální / pracovně-právní / gender poradenství pro rodiče
Besedy pro rodiče na téma slaďování pracovního a rodinného života
Podporu pro zaměstnané rodiče – školka, hlídání dětí v době nemoci, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky nebo zajištění odpoledních volnočasových aktivit.

 • Příměstský tábor – pro děti 5–10 let v době letních prázdnin v pracovní době 07:00–17:00
 • Lvíčata – hlídání s režimem školky pro rodiče s končící RD, nastupující do zaměstnání či hledající práci, provoz 07:00–17:00
 • Vyzvedávání dětí ze škol a školek a jejich doprovod na kroužky/do klubu/herny – od září do června, pro děti od 3 do 10 let, v čase 12:30–18:00, pro zaměstnané rodiče, jednorázově i pravidelně

Součástí projektu byla osvěta mezi zaměstnavateli v našem regionu na podporu personální politiky přátelské rodině, osvětlování přínosů, ukázky dobré praxe ze zaměstnávání rodičů s dětmi, ať už na MD/RD, nebo po jejím skončení.
Projekt přinesl i 9 konferencí s tématikou slaďování pracovního a rodinného života, kde vystoupili nejen odborníci v této oblasti, ale i společnosti, kterým se daří aplikovat politiku přátelskou rodině a mohou předat zkušenosti dál.
Partnery projektu byly:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Respondeo o.s. (dříve Občanská poradna Nymburk o.s.)
V prostorách vilky v Riegrově ulici bylo postupně zrekonstruováno přízemí (2012) a půdní prostory (2013), kde nyní funguje celodenní mateřská škola pro více než 30 dětí ve dvou třídách. Děkujeme všem dárcům, majiteli objektu, který nám vyšel vstříc, i členům našeho sdružení!

Chci práci i rodinu II.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu II.“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů dětí navštěvující 1. stupeň ZŠ z Brandýsa nad Labem a okolí na období 09/2016 – 08/2018. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 4 759 325 Kč.
V rámci projektu jsme nabízeli:
Podporu pro zaměstnané rodiče – klub Gepardi při ZŠ, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky a příměstské tábory

 • Klub Gepardi – za 2 školní roky 2016/17 a 2017/18 jsme souhrnně podpořili 69 dětí, počet podpořených rodičů za tuto aktivitu je 58.
 • Příměstský tábor – pro děti 1. stupně ZŠ v době letních prázdnin v pracovní době 07:00–17:00, touto aktivitou jsme celkem (léto 2017 a léto 2018) podpořili 216 dětí, počet podpořených rodičů za tuto aktivitu je 180. Někteří se účastnili i klubu Gepardi, kde jsou započítáni.
 • Vyzvedávání dětí ze škol a jejich doprovod na kroužky/do klubu – od září do června, v čase 12:30–18:00, pro děti registrované v klubu v počtu maximálně 3x týdně. Využili jsme na to 10 pečovatelek na DPP, které se pohybovaly na předem stanovených trasách, v různých dnech a byly také k dispozici na mimořádné doprovody, na záskoky, zajišťovaly další doprovody dětí ze ZŠ do klubu. Týdně bylo zajištěno průměrně 51 doprovodů dětí navíc nad rámec doprovodů hlavních skupin dětí ze školy do klubu. Nad rámec projektu jsme zajišťovali i doprovody dětí mimo klub a dětí předškolních.

Chci práci i rodinu III.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu III.“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů dětí navštěvující 1. stupeň ZŠ z Brandýsa nad Labem a okolí na období 09/2018 – 06/2021. Celkový rozpočet projektu na téměř 3 roky byl 4 812 131 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu byl 235. Tento projekt prošel bez výhrad i následným auditem Ministerstva financí.
V rámci projektu jsme nabídli: Podporu pro zaměstnané rodiče – klub Gepardi při ZŠ, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky a příměstské tábory

 • Klub Gepardi – na 3 školní roky 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 s provozní dobou 12:00–18:00
 • Příměstský tábor – pro děti 1. stupně ZŠ v době letních prázdnin v pracovní době 07:00–17:00 (léto 2019 a léto 2020), jak v Brandýse nad Labem, tak v okolí
 • Vyzvedávání dětí ze škol a jejich doprovod na kroužky/do klubu – od září do června, v čase 12:30–18:00, pro děti registrované v klubu v počtu maximálně 3x týdně

Chci práci i rodinu IV.

Brandýský Matýsek z.s. získal i návazný grant z ESF na projekt „Chci práci i rodinu IV.“ na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů dětí navštěvující 1. stupeň ZŠ z Brandýsa nad Labem a okolí na období 07/2021 – 12/2022. Celkový rozpočet projektu na 1,5 roku byl 3 333 401 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu byl 188.
V rámci projektu jsme nabídli: Podporu pro zaměstnané rodiče – klub Gepardi při ZŠ, vyzvedání dětí ze školek a škol, doprovod dětí na jejich vlastní kroužky a příměstské tábory

 • Klub Gepardi – na 2 školní roky 2021/2022 a 2022/2023 s provozní dobou 12:00–18:00, přičemž pokračování po ukončení financování částečně z rezerv organizace a nových projektů MŠMT pro NNO
 • Příměstský tábor – pro děti 1. stupně ZŠ v době letních prázdnin v pracovní době 07:00–17:00 (léto 2021 a léto 2022), jak v Brandýse nad Labem, tak v okolí
 • Vyzvedávání dětí ze škol a jejich doprovod na kroužky/do klubu – od září do června, v čase 12:30–18:00, pro děti registrované v klubu v počtu maximálně 3x týdně, přičemž od ledna 2023 zajišťujeme financování z jiných zdrojů (darů, podpory města, kraje a rodičů)

Dětské skupiny I.

Brandýský Matýsek z.s. získal 2 granty z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu dětských skupin v Brandýse nad Labem. Projektu předcházelo složité hledání nových vhodných prostor pro umístění dětských skupin a poměrně náročná rekonstrukce v částce cca 500 000 Kč, kterou jsme hradili z ESF ve výši 200 000 Kč a dále z darů a vlastních zdrojů.
Projekt „Vznik a provoz dětské skupiny Želvičky“ zahrnoval transformaci dětské skupiny z původní firemní školky v období 05/16 – 08/16 a dále provoz dětské skupiny v období 09/16 – 08/18 s kapacitou 11 dětí na den. Fakticky provozováno od 12. 10. 2018, kdy byla dětská skupina registrována u MPSV. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 2 489 309 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu dosáhl počtu 35.
Projekt „Provoz dětské skupiny Medvíďata“ zahrnoval pouze provoz dětské skupiny v období 09/16 – 08/18 s kapacitou 12 dětí na den. Fakticky provozováno od 12. 10. 2018, kdy byla dětská skupina registrována u MPSV. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 2 462 400 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu dosáhl počtu 38.

Dětské skupiny II.

Brandýský Matýsek z.s. získal 2 granty z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu dětských skupin v Brandýse nad Labem. Projekt plynule navázal na projekty dětských skupin I.
Projekt „Provoz dětské skupiny Želvičky II.“ zahrnoval provoz dětské skupiny v období 09/18 – 08/20 s kapacitou 11 dětí na den. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 1 993 860 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu dosáhl počtu 37.
Projekt „Provoz dětské skupiny Medvíďata II.“  zahrnoval provoz dětské skupiny v období 09/18 – 08/20 s kapacitou 12 dětí na den. Fakticky provozováno od 12. 10. 2018, kdy byla dětská skupina registrována u MPSV. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 2 175 120 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu dosáhl počtu 38.

Dětské skupiny III.

Brandýský Matýsek z.s. získal 2 granty z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu dětských skupin v Brandýse nad Labem. Projekt plynule navázal na projekty dětských skupin I. a II.
Projekt „Provoz dětské skupiny Želvičky III.“ zahrnoval provoz dětské skupiny v období 09/20 – 02/22 s kapacitou 11 dětí/den. Celkový rozpočet projektu na 1,5 roku byl 1 825 406Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu byl 31.
Projekt „Provoz dětské skupiny Medvíďata III.“ zahrnoval provoz dětské skupiny v období 09/20 – 02/22 s kapacitou 12 dětí/den. Celkový rozpočet projektu na 1,5 roku byl 1 953 240Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu byl 40.
Oba tyto projekty prošly bez výhrad následným auditem Ministerstva financí. Na projekty plynule navázal přechod na státní financování (po novele zákona o dětských skupinách) a od 03/22 jsou tak již dětské skupiny Želvičky a Medvíďata financovány ze státního rozpočtu ČR, MPSV formou normativů.

Mikrojesle I.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu mikrojeslí ve Staré Boleslavi. Mikrojesle jsou určeny k péči o děti od 6 měsíců do 4 let v malé skupině (max. 4 děti na den) za dohledu kvalifikovaných lektorů.
Projekt „Bobříci – Mikrojesle Brandýského Matýska“ zahrnoval drobné stavební úpravy prostor mikrojeslí v období 11/16 – 01/17 a dále provoz mikrojeslí v období 02/17 – 07/19 s kapacitou 4 děti na den. Celkový rozpočet projektu na necelé 3 roky byl 1 816 250 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu dosáhl počtu 35.

Mikrojesle II.

Brandýský Matýsek z.s. získal grant z ESF na podporu zaměstnanosti rodičů předškolních dětí v rámci provozu mikrojeslí ve Staré Boleslavi. Mikrojesle byly určeny k péči o děti od 6 měsíců do 3 let v malé skupině (maximálně 4 děti na den) za dohledu kvalifikovaných lektorů.
Projekt „Bobříci – Mikrojesle Brandýského Matýska II.“ zahrnoval provoz mikrojeslí v období 08/19 – 06/22 s kapacitou 4 děti na den. Celkový rozpočet projektu na téměř 3 roky byl 2 496 703 Kč. Celkový počet podpořených osob z projektu byl 28.
Na projekt plynule navázal přechod na státní financování (po novele zákona o dětských skupinách), navýšení kapacity na 6 dětí a přejmenování názvu. Od 07/22 je tak již nová dětská skupina Mravenečci pro naše nejmenší financována ze státního rozpočtu ČR, MPSV formou normativů.

Ženy umí podnikat

Brandýský Matýsek o.s. získal grant z ESF na projekt „Ženy umí podnikat“ na podporu podnikajících žen všech generací, těch, které podnikají, i těch, které teprve podnikat plánovaly. Projekt byl realizován v období 11/2012 – 10/2014. Celkový rozpočet projektu na 2 roky byl 5 365 639 Kč.
Projekt byl účastnicemi hodnocen velmi kladně, ať již šlo o kvalitní vzdělávání, odborné konzultace, networking nebo služby spojené s hlídáním dětí. Podnikatelské projekty, které vzešly z projektu Ženy umí podnikat najdete, zde.
Více o projektu se dozvíte v tomto videu, fotografie z konference naleznete zde.
Tiskové zprávy k projektu:

Mnoho podnikatelských projektů se nastartovalo nebo zdokonalilo, byly navázány cenné kontakty. Setkávání žen pokračuje dál, na projekt volně navázal networkingový projekt Polabské sítě.