Dětské skupiny

Logo OPZ barevné

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA (dále DS)? Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky Zákona o dětských skupinách. V našem případě dále díky dotační podpoře ESF ČR / MPSV je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Chcete vědět, co nejvíce informací o DS? Poslouží Vám „Informační příručka pro rodiče“ vytvořena MPSV.

KAPACITA DS – SKUPINA ŽELVIČKY (11 dětí) a SKUPINA MEDVÍĎATA (12 dětí).

Naše dětské skupiny jsou zaregistrovány v Evidenci dětských skupin od 12. 10. 2016. Dětské skupiny jsou kofinancovány Evropským sociálním fondem z programu OP Zaměstnanost. Cílem projektů je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce v rámci prioritní osy 1 = podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita 1.2. = rovnost žen a mužů.

SKUPINA ŽELVIČKY

 • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016609 – Provoz dětské skupiny Želvičky III.
 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

SKUPINA MEDVÍĎATA

 • Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016608 – Provoz dětské skupiny Medvíďata III.
 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

Výše uvedené projekty dětských skupin Želvičky a Medvíďata plynule navázaly od 1. 9. 2020 na projekty:

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008527 – Provoz dětské skupiny Želvičky II.
 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008641 – Provoz dětské skupiny Medvíďata II.

UMÍSTĚNÍ DS – obě třídy jsou umístěné v samostatném domě v ulici Karla Šebora v klidné lokalitě, kousek od centra Města. Prostory mají sdílenou jídelnu, šatnu a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je postupně doplňována herními prvky.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY – PO–PÁ 7–17 hod.; je možné zapsat děti na celotýdenní docházku i jen na některé dny v týdnu (vždy na celý den) – prosím důkladně zvažte, na co Vaše dítě stačí a co potřebujete Vy.

CENA ZA DOCHÁZKU – 150 Kč/den + stravné ve výši 80 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ESF ČR při MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

Díky tomu, že je naše zařízení registrováno, můžete v ročním zúčtování daně uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši stanovené minimální mzdy (pro rok 2021 – 15 200 Kč).
Jedná se tedy o více než půlku ročního školkovného, které se Vám vrátí na dani zpět.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva od 0 do zahájení povinné školní docházky. Personál našich dětských skupin je stálý, již dříve společně tento tým působil v prostorách ISŠ Melichara a poté přešel do prostor domu v ulici Karla Šebora.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Vyplněné přihlášky můžete již nyní zasílat na e-mail: mdk@brandyskymatysek.cz.

Náš tým:

  Alena Zetková

  provozní v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

  Alena je maminkou dvou synů. Pracuje jako provozní ve skupině Želviček. Pomáhá dětem s jídlem, oblékáním…. Absolvovala kurz první pomoci. V rámci projektu Ženy umí podnikat hlídala děti ve věku 1–3 roky. Alenu děti potkají vždy s úsměvem na tváři.

   Želvičky

    Kamila Slezáková

    lektorka v dětské skupině Želvičky

    Kamila je milá a energická, je mámou dvou dětí. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Každý den se věnuje převádění dětí ze škol a školek na kroužky a pomáhá tak mnoha rodičům v Brandýse.

      Martina Buzková

      lektorka v dětské skupině Želvičky

      Je maminkou dcerky, která ji přiblížila zpět do světa dětí. Martina se rozhodla zatím nevrátit ke své původní práci v kanceláři a ponořila se do studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, které v letošním roce plánuje zakončit maturitou. Práce s dětmi ji naplňuje. Velkou zálibou je design a veškeré výtvarné techniky.

       Medvíďata

        Monika Foltínová

        lektorka v dětské skupině Medvíďata

        Monika vystudovala obor cestovní ruch, kterému se věnovala před mateřskou dovolenou. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a momentálně pracuje jako lektorka v dětské skupině Medvíďata. Přes léto se věnuje organizaci příměstských táborů Brandýského Matýska. Je maminka dvou skvělých synů.

          Šárka Morawiecová

          lektorka v dětské skupině Medvíďata

          Šárka je maminkou 2 dětí. Vystudovala SOŠ se zdravotním zaměřením. Od 7 let navštěvovala hudební školu, kde se věnovala hře na příčnou flétnu, sólovému a komornímu zpěvu a dramatickému oboru. Zpěvem a recitací po několik let úspěšně obsazovala 1. místa v okresních i celonárodních soutěžích. Toto vše s láskou předává a těší se na společné radovánky nejen se svými dětmi. Mezi její záliby patří sport, ke kterému má odmalička blízko.


           Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin.