Dětské skupiny

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA (dále DS)? Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky Zákona o dětských skupinách. V našem případě dále díky kofinancování Ministerstvem práce a sociálních věcí je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Chcete vědět, co nejvíce informací o DS? Poslouží Vám „Informační příručka pro rodiče“ vytvořena MPSV.

KAPACITA DS – SKUPINA ŽELVIČKY (11 dětí) a SKUPINA MEDVÍĎATA (12 dětí).

Naše dětské skupiny jsou zaregistrovány v Evidenci dětských skupin od 12. 10. 2016. Dětské skupiny jsou kofinancovány MPSV. Cílem projektů je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a podpořit rodiče při slaďování rodinného a pracovního života.

DĚTSKÁ SKUPINA ŽELVIČKY

 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍĎATA

 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

Výše uvedené dětské skupiny plynule navázaly od 1. 3. 2022 na projekty:

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016609 – Provoz dětské skupiny Želvičky III.
 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016608 – Provoz dětské skupiny Medvíďata III.

UMÍSTĚNÍ DS – obě třídy jsou umístěné v samostatném domě v ulici Karla Šebora v klidné lokalitě, kousek od centra Města. Prostory mají sdílenou jídelnu, šatnu a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je postupně doplňována herními prvky.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY – PO–PÁ 7–17 hod.; je možné zapsat děti na celotýdenní docházku i jen na některé dny v týdnu (vždy na celý den) – prosím důkladně zvažte, na co Vaše dítě stačí a co potřebujete Vy.

CENA ZA DOCHÁZKU – 150 Kč/den + stravné ve výši 90 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Upozorňujeme, že cena je dotovaná ze státního financování MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvy se vrací jen stravné.

Díky tomu, že je naše zařízení registrováno, můžete v ročním zúčtování daně uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši stanovené minimální mzdy (pro rok 2022 – 16 200 Kč).
Jedná se tedy o více než půlku ročního školkovného, které se Vám vrátí na dani zpět.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva od 0 do zahájení povinné školní docházky. Personál našich dětských skupin je stálý, již dříve společně tento tým působil v prostorách ISŠ Melichara a poté přešel do prostor domu v ulici Karla Šebora.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Vyplněné přihlášky můžete již nyní zasílat na e-mail: mdk@brandyskymatysek.cz.

Náš tým:

  Iva Novotná

  koordinátorka a lektorka v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

  Po několika letech v kanceláři se díky svým třem dětem dostala do dění Brandýského Matýska, kde postupně prošla od služeb v herně, organizování bazárků až k lektorování v dopoledním klubu Opičky. Odtud vedla cesta k absolvování kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pokračovala studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky. Baví ji balancovat mezi světem dětí a administrativou. Když má chvilku, ráda vyrazí do přírody na delší túru, otevře knihu nebo si jde zaplavat. Od malých dětí v létě ráda odskočí na pobytový tábor.

    Alena Zetková

    provozní v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

    Alena je maminkou dvou synů. Pracuje jako provozní ve skupině Želviček a Medvíďat. Pomáhá dětem s jídlem, oblékáním…. Absolvovala kurz první pomoci. V rámci projektu Ženy umí podnikat hlídala děti ve věku 1–3 roky. Alenu děti potkají vždy s úsměvem na tváři.

     Želvičky

      Kamila Slezáková

      lektorka v dětské skupině Želvičky

      Kamila je milá a energická, je mámou dvou dětí. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejen s dětmi ráda tvoří, žádná manuální práce jí není cizí. Ráda běhá na čerstvém vzduchu a tráví čas v přírodě.

        Martina Buzková

        lektorka v dětské skupině Želvičky

        Je maminkou dcerky, která ji přiblížila zpět do světa dětí. Martina se rozhodla nevrátit se ke své původní práci v kanceláři. Během rodičovské dovolené se ponořila do studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, které úspěšně zakončila maturitní zkouškou. Práce s dětmi ji naplňuje. Velkou zálibou je design a veškeré výtvarné techniky.

         Medvíďata

          Monika Foltínová

          lektorka v dětské skupině Medvíďata

          Monika vystudovala obor cestovní ruch, kterému se věnovala před mateřskou dovolenou. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a momentálně pracuje jako lektorka v dětské skupině Medvíďata. Přes léto se věnuje organizaci příměstských táborů Brandýského Matýska. Je maminka dvou skvělých synů.

            Šárka Morawiecová

            lektorka v dětské skupině Medvíďata

            Šárka je maminkou 2 dětí. Vystudovala SOŠ se zdravotním zaměřením. Od 7 let navštěvovala hudební školu, kde se věnovala hře na příčnou flétnu, sólovému a komornímu zpěvu a dramatickému oboru. Zpěvem a recitací po několik let úspěšně obsazovala 1. místa v okresních i celonárodních soutěžích. Toto vše s láskou předává a těší se na společné radovánky nejen se svými dětmi. Mezi její záliby patří sport, ke kterému má odmalička blízko.


             Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin.