Dětské skupiny

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA (dále DS)? Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky Zákona o dětských skupinách. V našem případě dále díky kofinancování Ministerstvem práce a sociálních věcí je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Chcete vědět, co nejvíce informací o DS? Poslouží Vám „Informační příručka pro rodiče“ vytvořena MPSV.

Malá dětská skupina Mravenečci je určena dětem od 1,5 roku do 3 let.

KAPACITA DS

SKUPINA ŽELVIČKY (11 dětí) a SKUPINA MEDVÍĎATA (12 dětí).

Naše dětské skupiny jsou zaregistrovány v Evidenci dětských skupin od 12. 10. 2016. Dětské skupiny jsou kofinancovány MPSV. Cílem projektů je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a podpořit rodiče při slaďování rodinného a pracovního života.

SKUPINA MRAVENEČCI (6 dětí)

DĚTSKÁ SKUPINA ŽELVIČKY

  • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
  • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍĎATA

  • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
  • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

Dětské skupiny Želvičky a Medvíďata plynule navázaly od 1. 3. 2022 na projekty:

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016609 – Provoz dětské skupiny Želvičky III.
  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016608 – Provoz dětské skupiny Medvíďata III.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI

  • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
  • Plán výchovy a péče pdf ke stažení zde

Dětská skupina Mravenečci plynule navázala od 1. 7. 2022 na projekt:

  • CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011212 – Bobříci mikrojesle Brandýského Matýska

UMÍSTĚNÍ DS – Třídy Želviček a Medvíďat jsou umístěné v samostatném domě v ulici Karla Šebora v klidné lokalitě, kousek od centra Města. Prostory mají sdílenou jídelnu, šatnu a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je postupně doplňována herními prvky. Třída Mravenečků se nachází v klidné části Staré Boleslavi v samostatném domě se zahradou.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY

DĚTSKÁ SKUPINY ŽELVIČKY A MEDVÍĎATA – PO–PÁ 7:00–17:00 hod., je možné zapsat děti na celotýdenní docházku i jen na některé dny v týdnu (vždy na celý den) – prosím důkladně zvažte, na co Vaše dítě stačí a co potřebujete Vy.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI – PO–ČT 7:30–17:00, PÁ 7:30–15:30, vždy na celý den. Doporučujeme na 1–3 dny v týdnu.

CENA ZA DOCHÁZKU

DĚTSKÁ SKUPINY ŽELVIČKY A MEDVÍĎATA – 160 Kč/den + stravné ve výši 100 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Cena je dotovaná ze státního financování MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI – 160 Kč/den + stravné ve výši 100 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Cena je dotovaná ze státního financování MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva od 0 do zahájení povinné školní docházky. Personál našich dětských skupin je stálý, již dříve společně tento tým působil v prostorách ISŠ Melichara a poté přešel do prostor domu v ulici Karla Šebora.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (Želvičky, Medvíďata)

Vyplněné přihlášky (Želvičky, Medvíďata) můžete zasílat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (Mravenečci)

Vyplněné přihlášky (Mravenečci) můžete zasílat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

 

Náš tým:

Alena Zetková

provozní v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

Alena je maminkou dvou synů. Pracuje jako provozní ve skupině Želviček a Medvíďat. Pomáhá dětem s jídlem, oblékáním…. Absolvovala kurz první pomoci. V rámci projektu Ženy umí podnikat hlídala děti ve věku 1–3 roky. Alenu děti potkají vždy s úsměvem...

Želvičky

Kamila Slezáková

lektorka v dětské skupině Želvičky

Kamila je milá a energická, je mámou dvou dětí. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejen s dětmi ráda tvoří, žádná manuální práce jí není cizí. Ráda běhá na čerstvém vzduchu a tráví čas v přírodě.

Martina Buzková

lektorka v dětské skupině Želvičky

Je maminkou dcerky, která ji přiblížila zpět do světa dětí. Martina se rozhodla nevrátit se ke své původní práci v kanceláři. Během rodičovské dovolené se ponořila do studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, které úspěšně zakončila maturitní zkouškou. Práce s dětmi...

Medvíďata

Vendula Koubková

lektorka v dětské skupině Medvíďata

Jsem komunikativní a přátelská. Ráda využívám svoji empatii, ráda pečuji o druhé a jsem důsledná. Mám vystudovaný obor Propagace, mám profesní certifikát Chůva pro děti v dětské skupině, kurzy prožitkového tvoření a dále se vzdělávám v oboru Pedagogika. Mám zkušenosti...

Monika Foltínová

lektorka v dětské skupině Medvíďata

Monika vystudovala obor cestovní ruch, kterému se věnovala před mateřskou dovolenou. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a momentálně pracuje jako lektorka v dětské skupině Medvíďata. Přes léto se věnuje organizaci příměstských táborů Brandýského Matýska. Je maminka dvou skvělých synů.

Mravenečci

Michaela Kárníková

lektorka v dětské skupině Mravenečci

Jsem maminkou malého syna. V Brandýském Matýsku jsem začínala jako služba v herně a doprovod dětí na zájmové kroužky. Práce s dětmi se mi natolik zalíbila, že jsem se rozhodla absolvovat kurz Chůvy pro děti v dětské skupině. Na dětech...

Alena Hálová

Je maminkou tří dcer, které jí vtáhly do dětských snů. Rozhodla se pustit do studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole a studium se jí podařilo zdárně dokončit. Pokud si najde volnou chvilku, ráda vyrazí na túru, zasportuje si,...

Milada Koláčková

Milada Koláčková pracuje v Brandýském Matýsku od roku 2014, a to z počátku jako lektorka na dohlídání a převádění dětí. Práce s dětmi se jí natolik zalíbila, že se rozhodla absolvovat rekvalifikaci – kurz profesionální chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Sama...


Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin.