Dětské skupiny

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA (dále DS)? Registrovaná skupina dětí splňující kritéria a podmínky Zákona o dětských skupinách. V našem případě dále díky kofinancování Ministerstvem práce a sociálních věcí je to skupina určená pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.

Chcete vědět, co nejvíce informací o DS? Poslouží Vám „Informační příručka pro rodiče“ vytvořena MPSV.

Malá dětská skupina Mravenečci je určena dětem od 1,5 roku do 3 let.

KAPACITA DS

SKUPINA ŽELVIČKY (11 dětí) a SKUPINA MEDVÍĎATA (12 dětí).

Naše dětské skupiny jsou zaregistrovány v Evidenci dětských skupin od 12. 10. 2016. Dětské skupiny jsou kofinancovány MPSV. Cílem projektů je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a podpořit rodiče při slaďování rodinného a pracovního života.

SKUPINA MRAVENEČCI (6 dětí)

DĚTSKÁ SKUPINA ŽELVIČKY

 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

DĚTSKÁ SKUPINA MEDVÍĎATA

 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče ve formátu pdf ke stažení zde

Dětské skupiny Želvičky a Medvíďata plynule navázaly od 1. 3. 2022 na projekty:

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016609 – Provoz dětské skupiny Želvičky III.
 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016608 – Provoz dětské skupiny Medvíďata III.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI

 • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
 • Plán výchovy a péče pdf ke stažení zde

Dětská skupina Mravenečci plynule navázala od 1. 7. 2022 na projekt:

 • CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011212 – Bobříci mikrojesle Brandýského Matýska

UMÍSTĚNÍ DS – Třídy Želviček a Medvíďat jsou umístěné v samostatném domě v ulici Karla Šebora v klidné lokalitě, kousek od centra Města. Prostory mají sdílenou jídelnu, šatnu a sociální zařízení. K domu patří zahrada, která je postupně doplňována herními prvky. Třída Mravenečků se nachází v klidné části Staré Boleslavi v samostatném domě se zahradou.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY

DĚTSKÁ SKUPINY ŽELVIČKY A MEDVÍĎATA – PO–PÁ 7:00–17:00 hod., je možné zapsat děti na celotýdenní docházku i jen na některé dny v týdnu (vždy na celý den) – prosím důkladně zvažte, na co Vaše dítě stačí a co potřebujete Vy.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI – PO–ČT 7:30–17:00, PÁ 7:30–15:30, vždy na celý den. Doporučujeme na 1–3 dny v týdnu.

CENA ZA DOCHÁZKU

DĚTSKÁ SKUPINY ŽELVIČKY A MEDVÍĎATA – 150 Kč/den + stravné ve výši 90 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Cena je dotovaná ze státního financování MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné.

DĚTSKÁ SKUPINA MRAVENEČCI – 160 Kč/den + stravné ve výši 100 Kč/den (oběd, 2 svačinky, pitný režim). Cena je dotovaná ze státního financování MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za dohodnuté dny a platí se měsíčně předem. V případě omluvené nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné.

Díky tomu, že je naše zařízení registrováno, můžete v ročním zúčtování daně uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši stanovené minimální mzdy (pro rok 2022 – 16 200 Kč).
Jedná se tedy o více než půlku ročního školkovného, které se Vám vrátí na dani zpět.

PERSONÁL – veškerý personál má potřebné vzdělání pedagogické nebo vzdělání akreditovaného kurzu Chůva od 0 do zahájení povinné školní docházky. Personál našich dětských skupin je stálý, již dříve společně tento tým působil v prostorách ISŠ Melichara a poté přešel do prostor domu v ulici Karla Šebora.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Vyplněné přihlášky můžete již nyní zasílat na e-mail: mdk@brandyskymatysek.cz.

Náš tým:

  Iva Novotná

  koordinátorka a lektorka v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

  Po několika letech v kanceláři se díky svým třem dětem dostala do dění Brandýského Matýska, kde postupně prošla od služeb v herně, organizování bazárků až k lektorování v dopoledním klubu Opičky. Odtud vedla cesta k absolvování kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pokračovala studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky. Baví ji balancovat mezi světem dětí a administrativou. Když má chvilku, ráda vyrazí do přírody na delší túru, otevře knihu nebo si jde zaplavat. Od malých dětí v létě ráda odskočí na pobytový tábor.

    Alena Zetková

    provozní v dětských skupinách Želvičky a Medvíďata

    Alena je maminkou dvou synů. Pracuje jako provozní ve skupině Želviček a Medvíďat. Pomáhá dětem s jídlem, oblékáním…. Absolvovala kurz první pomoci. V rámci projektu Ženy umí podnikat hlídala děti ve věku 1–3 roky. Alenu děti potkají vždy s úsměvem na tváři.

     Želvičky

      Kamila Slezáková

      lektorka v dětské skupině Želvičky

      Kamila je milá a energická, je mámou dvou dětí. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejen s dětmi ráda tvoří, žádná manuální práce jí není cizí. Ráda běhá na čerstvém vzduchu a tráví čas v přírodě.

        Martina Buzková

        lektorka v dětské skupině Želvičky

        Je maminkou dcerky, která ji přiblížila zpět do světa dětí. Martina se rozhodla nevrátit se ke své původní práci v kanceláři. Během rodičovské dovolené se ponořila do studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, které úspěšně zakončila maturitní zkouškou. Práce s dětmi ji naplňuje. Velkou zálibou je design a veškeré výtvarné techniky.

         Medvíďata

          Monika Foltínová

          lektorka v dětské skupině Medvíďata

          Monika vystudovala obor cestovní ruch, kterému se věnovala před mateřskou dovolenou. Absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a momentálně pracuje jako lektorka v dětské skupině Medvíďata. Přes léto se věnuje organizaci příměstských táborů Brandýského Matýska. Je maminka dvou skvělých synů.

            Šárka Morawiecová

            lektorka v dětské skupině Medvíďata

            Šárka je maminkou 2 dětí. Vystudovala SOŠ se zdravotním zaměřením. Od 7 let navštěvovala hudební školu, kde se věnovala hře na příčnou flétnu, sólovému a komornímu zpěvu a dramatickému oboru. Zpěvem a recitací po několik let úspěšně obsazovala 1. místa v okresních i celonárodních soutěžích. Toto vše s láskou předává a těší se na společné radovánky nejen se svými dětmi. Mezi její záliby patří sport, ke kterému má odmalička blízko.

             Mravenečci

              Alena Hálová

              Je maminkou tří dcer, které jí vtáhly do dětských snů. Rozhodla se pustit do studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole a studium se jí podařilo zdárně dokončit. Pokud si najde volnou chvilku, ráda vyrazí na túru, zasportuje si, začte se do knihy.

                Milada Koláčková

                Milada Koláčková pracuje v Brandýském Matýsku od roku 2014, a to z počátku jako lektorka na dohlídání a převádění dětí. Práce s dětmi se jí natolik zalíbila, že se rozhodla absolvovat rekvalifikaci – kurz profesionální chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Sama je maminkou dvou synů. Na dětech miluje jejich bezprostřednost.


                 Jsme členem Asociace provozovatelů dětských skupin.