Nabídka poradenství

Vážení rodiče,

dovolte nám seznámit Vás souhrnně se všemi typy poradenství, která aktuálně naše organizace nabízí:

1. PRÁVNÍ PORADENSTVÍnově od poloviny března 2020, ZDARMA
Svůj dotaz zašlete na info@brandyskymatysek.cz, my jej pošleme právničce p. Tillerové. Ta Vám dotaz zodpoví a svůj právní názor již pošle přímo Vám. V průběhu dubna toto poradenství již využilo více než deset rodičů, což nás velmi těší.

2. ODBORNÁ POMOC PSYCHOLOGŮ
Již tradičně Vám nabízíme
odborné psychologické poradenství – individuální/párová a rodinná psychoterapie – p. Linková, tel. 608 340 482
poradenství dětské psycholožky – p. Doležalová, tel. 777 768 401
psychologické poradenství – rodinné a výchovné problémy, látkové a nelátkové závislosti – p. Uholyeva, tel. 732 522 568
poradenství a psychoterapie pro děti, dospívající a jejich rodiny – p. Divoká, tel. 603 347 250

3. PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍnově od dubna 2020
Naše poradkyně Vám poradí při hledání zaměstnání, poskytne Vám informace k Vašim právům a povinnostem, které souvisí s péčí o děti ve vztahu k zaměstnavateli. S naší personalistkou můžete také absolvovat pracovní pohovor nanečisto, poradí Vám, jak správně strukturovat CV, a předá Vám mnohé další užitečné rady.
Kontakt: p. Marie Flemrová – flemrovam@gmail.com

4. VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍnově od května 2020
Možnost individuálního výživového poradenství, především pro rodiče a děti s atopickým ekzémem, alergiemi, celiakií a podobnými omezeními. Možnost sestavení výživového plánu. Dotované konzultace jsou omezené (3 konzultace).
Kontakt: p. Bicanová, tel. 605 173 982

Další typy poradenství (laktační poradenství a poradenství v péči o miminko po porodu, logopedická prevence, grafomotorika) po předchozí domluvě.

Poradenství jsou dotována z projektu MPSV a dotace města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Pomáhat Vám nás těší.