Vykročili jsme novým směrem – Začít spolu

Vykročili jsme novým směrem – Začít spolu (Step by step)
Na podzim 2018 jsme měli možnost se zúčastnit velké konference uspořádané pro zřizovatele dětských skupin a mikrojeslí. Jeden blok nás obzvláště zaujal, a to prezentace dětské skupiny, která se rozhodla vydat alternativnější cestou vzdělávání a představila zde již v Evropě známý koncept Step by Step – v České republice je schován pod názvem Začít spolu.
Konference byla jedním ze střípků naší mozaiky na cestě za touto myšlenkou. Naše nadšení přetrvalo do nového roku 2019, kde jsme se hned jeho počátkem rozhodli zúčastnit semináře „Den ve třídě MŠ Začít spolu“. Vyslali jsme ředitelku MŠ Brandýský Matýsek Jitku Richterovu a koordinátorku dětských skupin Ivu Novotnou na výlet do Kadaně, kde již mají s tímto směrem více zkušeností a úspěšně se jim daří provozovat Začít spolu ZŠ, MŠ a Jesle Kadaň. Paní Bc. Diana Roubová, která je zakladatelkou právě v Kadani, kolegyně provedla a zodpověděla všechny dotazy. Zároveň dostali informaci, že nově vzniká Centrum kolegiální podpory v Šestajovicích – MŠ Lodička Šestajovice.
A tak se i MŠ Brandýský Matýsek zapojila do tohoto pravidelného setkávání (účast všech pedagogů na seminářích) a začala v rámci školky postupně zavádět novinky jako např. společný úkol pro děti a rodiče (v listopadu děti s rodiči hledali golema na našem náměstí a měli ho namalovat). Usilovně přemýšlíme, jak co nejlépe ve třídě zorganizovat tzv. centra aktivit a postupně zavést nové směry do praxe.
V prosinci čeká seminář Den ve třídě Začít spolu v MŠ Lodička Šestajovice i na naše lektorky z dětské skupiny. Posledním střípkem do naší mozaiky je plánovaná letní škola Začít spolu, kterou se rozhodly absolvovat všechny paní učitelky MŠ Brandýský Matýsek.
Tato cesta nám dává smysl, a proto jsme se rozhodli po ní vydat. Ztotožnili jsme se s cíli Začít spolu. Je pro nás důležité učit děti smysluplně, učit je samostatnosti, ale též schopnosti spolupracovat. Na každé dítko se díváme individuálně a jsme nesmírně rádi za aktivní zapojení rodičů.
Jsme rádi, že jsme se nevydali na tuto cestu sami. V letošním školním roce došlo i k otevření jedné 1. třídy na ZŠ Na Výsluní s prvky Začít spolu. O to více to dává smysl nám a máme pocit, že jsme zvolili správný směr na naší cestě.