Ceník

Školné v MŠ Brandýský Matýsek činí 3 000 Kč/měsíc, stravné 100 Kč/den.

Děti z MŠ Brandýský Matýsek mají možnost využít 2 doprovody týdně na kroužek naší organizace zdarma.

Díky tomu, že je naše zařízení registrováno, můžete v ročním zúčtování daně uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši stanovené minimální mzdy (pro rok 2023 – 17 300 Kč).
Jedná se tedy o více než půlku ročního školkovného, které se Vám vrátí na dani zpět.