Ceník

Školné v MŠ Brandýský Matýsek činí 2 900 Kč/měsíc, stravné 90 Kč/den.

Děti z MŠ Brandýský Matýsek mají možnost využít 2 služby týdně (doprovod na kroužek naší organizace a/nebo dohlídání dětí do 18:00) zdarma.

Díky tomu, že je naše zařízení registrováno, můžete v ročním zúčtování daně uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši stanovené minimální mzdy (pro rok 2021 – 15 200 Kč).
Jedná se tedy o více než půlku ročního školkovného, které se Vám vrátí na dani zpět.