Ceník

Školné v MŠ Brandýský Matýsek činí 3 000 Kč/měsíc, stravné 100 Kč/den.

Děti z MŠ Brandýský Matýsek mají možnost využít 2 doprovody týdně na kroužek naší organizace zdarma.