O mateřské škole

 • Název projektu: Podpora MŠ Brandýský Matýsek z šablon IV.
 • Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006063

MŠ je zapojena do dvouletého programu šablon (09/23 – 08/25) financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Projekt plynule navazuje na šablony I., II. a III.

Naši mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 6 let. Škola je umístěna v krásné prvorepublikové vilce s vlastní zahradou v Riegrově ulici. Preferujeme dlouhodobou spolupráci bez ohledu na místo bydliště a zaměstnání rodičů. Přijímáme děti zpravidla od tří let a při přijímání dětí volíme formu osobních rozhovorů.

Výhodou je:

 • Menší kolektiv dětí a věkově smíšené třídy,  paní učitelky a kolektiv třídy se dětem nemění po celou dobu docházky. Předškolní děti jsou připravovány na školní docházku v průběhu denního režimu. Snažíme se o komplexní rozvoj dítěte ve všech oblastech. Každý předškolák má svůj šanon, do něhož zakládáme vypracované úkoly, které rodičům předkládáme k nahlédnutí. Více o věkově smíšené třídě.
 • O děti se stará více personálu, než je tomu ve většině státních školek, to vše nám umožňuje vytvářet osobní přístup k dětem a věnovat pozornost individualitě dětí.
 • Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.
 • Denní program je plný hudby, cvičení, tvoření a povídání o věcech kolem nás.
 • Venku trávíme čas jak na procházkách, na které chodíme za každého počasí, a utužujeme tak imunitu, tak na naší zahradě, kde máme pískoviště, prolézačky, trampolínu a “školní záhonek”, za parného letního počasí se svlažíme zahradní sprchou.
 • Jezdíme na výlety a pořádáme školku v přírodě nejen pro předškoláky.
 • Zajišťujeme prázdninový provoz dle individuálního zájmu rodičů.
 • Děti mají pestrý jídelníček s dostatečným množstvím ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, jídelníček splňuje nejen všechny normy, ale je sestaven tak, aby dětem opravdu chutnalo. Zajišťujeme péči o stravu dětí se specifickými nároky na stravování – je možnost vlastního stravování při bezlepkové dietě apod.
 • Spolupracujeme s odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, logopedie (např. při nápravě řeči), a to vždy se souhlasem rodičů.
 • Každoročně s dětmi:
  zpíváme v kostele
  připravujeme Dětský den nebo Velikonoční juchání a jiné sezónní oslavy/zvyky
  jezdíme na ozdravný pobyt v přírodě (ŠvP)
  připravujeme společný piknik pro bývalé i současné žáky naší MŠ vždy ke konci školního roku

Další velkou výhodou mateřské školy je návaznost na další služby Brandýského Matýska, který je zřizovatelem MŠ. Jedná se např. o převody dětí na kroužky, kroužky, dohlídávání dětí do 18:00 apod. V neposlední řadě také možnost sdílení volného času dětí na akcích pořádaných zřizovatelem a pravidelný přísun aktuálních informací.

Mateřská škola Brandýský Matýsek zahájila svou činnost dne 1.9.2013 a je registrovaná u MŠMT jako školská právnická osoba. Školka splňuje veškeré provozní podmínky a její činnost je kontrolována státními orgány jako např. Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice apod. Ředitelkou mateřské školy je zkušený pedagog, paní Jitka Richterová, s personálem školky se můžete seznámit v záložce Náš tým.

V současné době spadají pod mateřskou školu dvě třídy:

Třída ŽIRAFKY – 15 dětí (přízemí)
Třída LVÍČATA – 20 dětí (1. patro) 

Provozní informace a školní řád naleznete na našich stránkách, školní a třídní vzdělávací program je k nahlédnutí na nástěnkách třídy. Upozornění pro rodiče: Přijímáme děti, které absolvovaly povinné očkování.

Kontaktní údaje

Sídlo: Riegrova 600/18, 250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 01955195
e-mail: materskaskola@brandyskymatysek.cz
tel.: 776 199 346 (třída Žirafky, ředitelka MŠ)
tel.: 775 417 001 (třída Lvíčata)

č. ú.: 2100463175/2010 (mateřská škola)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.