Aktuální informace

Zápis do dětských skupin a den otevřených dveří do DS Želvičky a Medvíďata proběhne v pátek 31. května 2024 od 15:00 do 17:00.

Kapacita dětské skupiny Mravenečci pro školní rok 2024/2025 je naplněna.

Kritéria pro přijetí:

  • trvalé bydliště dítěte (rodičů) nebo sídlo zaměstnavatele rodičů v okrese Praha-východ
  • alespoň jeden z rodičů doloží potvrzení o postavení na trhu práce

V případě zájmu o docházku můžete kontaktovat Alenu Hálovou na e-mailu: halova@brandyskymatysek.cz nebo na tel.: 774 192 110.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (Želvičky, Medvíďata)

Vyplněné přihlášky (Želvičky, Medvíďata) můžete již nyní zasílat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ (Mravenečci)

Vyplněné přihlášky (Mravenečci) můžete již nyní zasílat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

Kontaktní osoba
Alena Hálová
tel.: 774 192 110
e-mail: halova@brandyskymatysek.cz