Aktuální informace

Dne 2. 6. 2023 proběhne zápis a den otevřených dveří v čase od 15 do 17 hod. Přihláška ke stažení, případně možnost vyplnit na místě. Přihlášku je možné zaslat také elektronicky na e-mail: mdk@brandyskymatysek.cz

Kritéria pro přijetí:

  • trvalé bydliště dítěte (rodičů) nebo sídlo zaměstnavatele rodičů v okrese Praha-východ
  • alespoň jeden z rodičů doloží potvrzení o postavení na trhu práce

V případě zájmu o docházku (Želvičky a Medvíďata) můžete kontaktovat Ivu Novotnou na e-mailu: mdk@brandyskymatysek.cz nebo na tel.: 776 199 349.

V případě zájmu o docházku (Mravenečci) můžete kontaktovat Alenu Hálovou na e-mailu: halova@brandyskymatysek.cz nebo na tel.: 776 341 700.