O klubu

Opičky: PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Kapacita ve třídě Opičky pro školní rok 2023/2024 je naplněna. V případě zájmu o docházku ve školním roce 2024/2025 můžete vyplnit přihlášku a zaslat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

Rybičky: PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Kapacita ve třídě Rybičky pro školní rok 2023/2024 je naplněna. V případě zájmu o docházku ve školním roce 2024/2025 můžete vyplnit přihlášku a zaslat na e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

Třída Opičky a Rybičky Matýskova dětského klubu jsou určeny pro děti od 2 let, pouze s dopolední docházkou. V dětském klubu mají děti výhodu menšího kolektivu (12 dětí na 2 lektorky), setkávají se se svými vrstevníky a pozvolna si zvykají na „chození do školky“. Stejně jako později v mateřské škole zažijí jak volnou hru se svými vrstevníky, tak program plný tvoření, zpívání a pohybu. Děti po roce v našem klubu obvykle snadno nastupují do režimu celodenní školky.

Třída OPIČKY – pro děti od 2 let, 1–2x týdně (středa a pátek) 08:0012:00, Zahradnická ulice
Třída Opičky je určena pro nejmenší děti od 2 let, děti docházejí 1–2x týdně na max. 4 hodiny. Program je přizpůsoben věku nejmenších dětí, zahrnuje tvoření, zpívání, říkanky, cvičení a volnou hru. Děti si nosí z domova svačinku a pití, na které jsou zvyklé. Mají k dispozici prostory herny a dílny. 

Třída Opičky je primárně určena pro maminky na RD/MD, 1–2x týdně na dopoledne (středa, pátek), režim se podobá mateřské škole. Program zahrnuje zpívání, říkanky a hry, cvičení, vyrábění, volnou hru, procházky. Děti si nosí z domova svačinku a pití, na které jsou zvyklé.

Třída RYBIČKY – pro děti od 2 let, 2x týdně (pondělí a úterý), 08:00–12:00, v prostorách klubovny Pionýra, Záryby 87
Program je přizpůsoben věku nejmenších dětí, zahrnuje tvoření, zpívání, říkanky, cvičení, volnou hru, procházky. Děti si nosí z domova svačinku a pití, na které jsou zvyklé. Mají k dispozici prostory klubovny Pionýra s velkou zahradou.

Kontakt Opičky, Rybičky:

Hlavní kontaktní osoba
Alena Hálová
tel.: 774 192 110
e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

Zástup
Jana Pilařová
tel.: 734 326 686
e-mail: pilarova@ brandyskymatysek.cz