O klubu

Opičky: PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Kapacita míst ve třídě Opičky ve školním roce 2024/2025 je již naplněna.

Rybičky: PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Kapacita míst ve třídě Rybičky ve školním roce 2024/2025 je již naplněna.

Třída Opičky a třída Rybičky Matýskova dětského klubu jsou určeny pro děti od 2 let, pouze s dopolední docházkou, primárně určeny pro maminky na RD/MD. V dětském klubu mají děti výhodu menšího kolektivu (12 dětí na 2 lektorky), setkávají se se svými vrstevníky a pozvolna si zvykají na „chození do školky“. Stejně jako později v mateřské škole zažijí jak volnou hru se svými vrstevníky, tak program plný tvoření, zpívání a pohybu. Děti po roce v našem klubu obvykle snadno nastupují do režimu celodenní školky.

Třída OPIČKY – pro děti od 2 let, 1–2x týdně (středa a pátek) 08:0012:00, Zahradnická ulice
Třída Opičky je určena pro nejmenší děti od 2 let, děti docházejí 1–2x týdně na max. 4 hodiny. Program je přizpůsoben věku nejmenších dětí, zahrnuje tvoření, zpívání, říkanky, cvičení a volnou hru. Děti si nosí z domova svačinku a pití, na které jsou zvyklé. Mají k dispozici prostory herny a dílny. 

Třída RYBIČKY – pro děti od 2 let, 2x týdně (pondělí a úterý), 08:00–12:00, v prostorách Komunitního centra U Podivena ve Staré Boleslavi
Program je přizpůsoben věku nejmenších dětí, zahrnuje tvoření, zpívání, říkanky, cvičení, volnou hru, procházky. Děti si nosí z domova svačinku a pití, na které jsou zvyklé. Mají k dispozici prostory se zahradou.

Kontakt Opičky, Rybičky:

Hlavní kontaktní osoba
Alena Hálová
tel.: 774 192 110
e-mail: halova@brandyskymatysek.cz

Zástup
Jana Pilařová
tel.: 734 326 686
e-mail: pilarova@ brandyskymatysek.cz