Odpolední klub a převody dětí

Vážení rodiče, snažíme se Vám dlouhodobě pomáhat ve slaďování rodinného a pracovního života. Řada z Vás zapsala své děti na občasné dohlídání u nás do 18 hod. a také je Vás opravdu hodně na převody, na další školní rok plánujeme i odpolední klub jako náhradu družin. Pro tento školní rok již zajišťovat nebudeme. Neustále se snažíme situaci vyřešit a pomoct Vám a Vašim dětem.

Zápisy na převody již proběhly, můžete se hlásit i průběžně, ale je vždy složitější zapojit dítě do již stávajících tras.

 

Máte možnost vyplnit formulář předem a doručit ho do kanceláře (Riegrova 600).

Prosíme, specifikujte své požadavky co nejpřesněji.

V rámci převodu je i případné dohlídání v našich prostorách. Svačinu si děti nosí vlastní.

Služby hlídání v době nemoci nyní poskytujeme pouze za plnou cenu 100 Kč / hod.

Těšíme se na Vás.

Brandýský Matýsek

——————————————————————————————————–

Jak všechny klíčové aktivity udržet? Kde najít nové zdroje financování? Jak nabídnout lidem služby, na které si už zvykli ve stávající kvalitě? Nezapomínáme se ptát také na to, co bychom dále udělali, aby byli lidé spokojeni? Co nového je před námi?

Pojďme se vrátit k tomu, jak to všechno začalo. V roce 2011 si pár nadšenců v čele s naší jednatelkou, Barborou Roušarovou, řeklo, že to zkusíme – podat velmi administrativně náročnou žádost bez větších zkušeností – a po půl roce přišla veliká radost. Téměř 8milionový projekt s podporou Evropského sociálního fondu a MPSV schválený na 3 roky (realizace červen 2012 – květen 2015) byl na světě. Psal se leden 2012 a nebylo jasné kde? Ale již velmi záhy se podařilo získat do dlouhodobého pronájmu prostory vilky v Riegrově ulici, kde díky podpoře majitelů objektu manželů Zemanových, řady místních firem, které přispěly na rekonstrukci ve výši téměř 400 tis. Kč, a řady nadšených aktivních členů a jejich rodin vzniklo krásné místo pro rodiny.

Zde za velkého úsilí, které s každým zahájením souvisí, probíhaly první příměstské tábory, celodenní provoz hlídání pro děti pracujících rodičů, dohlídání dětí až do 18 hod a souběžně se rozbíhaly převody dětí všude po městě. Nabídli jsme personální, právní a genderové poradenství, spolupracovali s firmami, pořádali besedy, konference a vzdělávací aktivity. S menší či větší důvěrou se k nám postupně připojila řada pečovatelek, rodičů a především dětí. Aktivity jsme postupně rozšířili i do dalších prostor ve městě – tábory probíhaly ve Skautském srubu, hlídání se rozšířilo díky další velké rekonstrukci o jedno patro a o dopolední klub v Městském komunitním centru, hlídali jsme děti v době nemoci a především jsme zde byli pro rodiny.

Přinášíme zde souhrn toho, co se povedlo:

Za 3 roky trvání projektu jsme podpořili více než 1/3 (cca 600) rodin Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Pracující rodiče jsme podpořili:

 • V celodenní dětské skupině cca 90 rodičů
 • V půldenní dětské skupině více než 20 rodičů
 • Na převodech více než 200 rodičů
 • Průměrně týdně převedeme 150 dětí
 • Od začátku projektu bylo zaměstnáno 38 pečovatelek na celé a zkrácené úvazky
 • V neakutní nemoci byly opakovaně hlídány děti 16 rodičů
 • Příměstskými tábory bylo podpořeno 205 rodičů
 • Pracovně-právní poradenství – rodiče využili na 50 bezplatných hodin
 • Besed z pracovně-právní oblasti se zúčastnilo na 150 rodičů

Podpora zaměstnavatelů:

 • 17 firem čerpá poradenství gender experta a právníka pro nastavení prorodinné politiky ve firmě
 • Uskutečnili jsme 8 konferencí s tématy prorodinné politiky, kterých se zúčastnilo na 30 firem nejen z našeho regionu

V rámci kampaně projektu byl natočen spot, který můžete zhlédnout: zde

A jsme a budeme zde stále. Služby celodenního i dopoledního hlídání děti se již stabilizovaly a řada z nich již probíhá za podpory rodičů a bez přímého přispění ESF, první příměstské tábory bez dotační podpory se velmi rychle zaplnily a neklesá ani zájem o převody dětí. Budeme muset omezit vzdělávací aktivity, ale věříme, že v krátké době přijdou nové příležitosti, kterých se chceme chopit.

Všem, kteří se podíleli ať už na realizaci projektu svou aktivní činností – koordinátorkám, pečovatelkám i ostatním odborným pracovníkům, všem firmám, které nám pomohly, především v začátcích, Evropskému sociálnímu fondu a realizátorům za to, že jsme dostali příležitost něco smysluplného vytvořit, patří veliký dík.

Velké poděkování patří partnerům projektu (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Respondeo, o. s.), a to především Městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jehož největší úkol nyní čeká, a to začlenit výstupy projektu do strategického plánu rozvoje města na roky 2015–2023, a tedy zajistit pro rodiny spokojenější život v našem městě. V míře největší děkujeme všem rodičům, kteří nám svěřili to nejcennější, co mají, kteří nám dali důvěru, a my jsme se mohli s velkou radostí postarat o jejich děti.