Příprava na přijímačky na SŠ

Dovolujeme si Vám jako ochutnávku novinek pro příští rok představit připravované aktivity, a to kurzy pro naše větší děti – Na přijímačky zlehka a Na přijímačky zostra.

Jak si vybrat? Pro koho jsou tyto přípravy na přijímačky určené a jaký je v nich rozdíl?

 

Na přijímačky zlehka – jedná se o kurz, který jsme úspěšně zahájili již v letošním školním roce 2022/23. Kurz je určený pro žáky 8. tříd, kteří se chtějí začít zvolna seznamovat s testy, se kterými se setkají v rámci přijímacího řízení.

Kurz probíhal (a stále ještě probíhá) 1x týdně pod vedením lektorky Petry Šamšové. V rámci pravidelného setkávání dostávají děti každý týden test (ČJ a M). Testy si děti samy vypracují, lektor jim je následně nápomocen a v rámci kurzu vysvětluje nejasnosti a věnuje se cvičením s největší chybovostí.

Děti se naučí pravidelnosti v přípravě na budoucí přijímačky. Díky přípravě ve skupině se zvyšuje jejich motivace k práci, učí se také vzájemně z chyb druhých.

Vyžaduje se vysoká míra samostatnosti a chuti pracovat, zlepšovat se a posouvat.

Kurz probíhá v pondělí v Zahradnické ulici 14:30–15:30.

 

A nově Vám představujeme kurz Na přijímačky zostra – jedná se o přípravný kurz na státní přijímací řízení na SŠ.

Kurz je koncipován jako intenzivní kurz s maximálním počtem účastníků v počtu 10 dětí/kurz a je určen žákům 9. tříd.

Vypisujeme dvě skupiny, a to každou středu s předpokládaným začátkem 20. 9. (a vypracováním zkušebního testu) a následnou pravidelnou prací od října do března.

 • 1. skupina ČJ 16:00–17:10; M 17:20–18:30
 • 2. skupina ČJ 17:20–18:30; M 18:40–19:50

Kurz je v porovnání s kurzem Na přijímačky zlehka intenzivnější, je rozdělena příprava na testy z ČJ i z M. Lektory kurzů jsou Petra Šamšová (ČJ) a Petr Malinský (M). Skupiny jsou malé, dětem tak bude věnována intenzivní pozornost a péče. Koncepce kurzu bude reagovat na potřeby dětí, některé testy si děti zpracují samy doma (bez pomoci rodičů a ostatních) a následně je společně s lektory zkontrolují, opraví chyby a vysvětlí si vše, čemu nerozuměly nebo v čem si nebyly jisté. Některé testy budou zpracovávat přímo na hodinách pod časovým tlakem.

Kurz je plnohodnotnou přípravou na přijímací řízení.

 

Všem dětem přejeme hodně sil a chuti učit se. My se jim budeme snažit pomoct a být jim na jejich cestě dobrými průvodci a rádci.

Případné dotazy směřujte na info@brandyskymatysek.cz

  Mám zájem přihlásit své dítě na tento kurz.

  Vyberte kurz*

  Jméno dítěte*:

  Jméno rodiče*:

  E-mail*: (prosíme vyplňte pozorně)

  Telefon*:

  Máte-li u kurzu Na přijímačky zostra zájem jen o jeden z předmětů, napište prosím vybraný předmět do komentáře.

  Komentář:

  * - povinná pole pro vyplnění

  Osobní údaje zde uvedené zpracováváme za účelem evidence zájemců o kroužek.
  Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům uvedeným zde.