Covid ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/21 je pro nás poměrně náročný. Byť bylo zřejmé, že doba covidová je něco jako doba ledová a aktivity nám zamrazí, netušili jsme, že dopad bude takový.
V září děti vesele nastoupily do školek a klubů, zahájili jsme kroužky a rozjely se doprovody. Uplynul měsíc a pomalu jsme zavírali všechny volnočasové aktivity a kromě prosince, který do nás vlil novou energii a kdy vše běželo normálně, tento stav trvá dodnes. A mělo být ještě hůř – v březnu a dubnu 2021 se pozastavily nejen volnočasové, ale i všechny předškolní a školní aktivity. Bylo nám velmi neveselo. Vrhli jsme se alespoň do renovace prostor dětských skupin, obrátili jsme každou hračku, vymalovali, koupili nový nábytek, vyzdobili zahradu. Taktéž v naší MŠ jsme nezaháleli. S nadějí vyhlížíme květen a rozjezd předškolní péče a některých venkovních volnočasových aktivit.
Po celou dobu téměř bez omezení probíhala všechna odborná poradenství a mohli jsme být nablízku rodinám a dětem, které to nejvíce potřebovaly. V rámci volnočasového programu jsme pro rodiny připravili několik stezek – jednu již v listopadu, která nahrazovala náš Lampionový průvod, druhou Pohádkovou v únoru s účastí více než 120 dětí a třetí Velikonoční. Děti plnily různé úkoly po celém městě. Zcela nově pro vás chystáme projekt Doučování od A do Z, který si klade za cíl propojovat děti a doučující a pomůže rodinám překonávat překážky spojené s distanční výukou a návratem dětí do škol. Více informací zde.
Těšíme se na přivítání dětí, rodičů, těšíme se zpátky na příjemný hluk otevřené herny a znovuobnovení všech aktivit. A samozřejmě s napětím vyhlížíme letní pobytový i příměstské tábory a návrat k normálu. Věříme, že školní rok 2021/22 bude zase zcela normální a covid bude pro všechny už jen vzpomínkou.
Váš Brandýský Matýsek