Kroužky a aktivity od září 2017

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme Vás stále ještě o prázdninách a věříme, že dny užíváte nejen na zotavenou a nabrání sil, ale pomalu již také na to, co čeká Vás a Vaše děti od září. I my již pro Vás intenzivně připravujeme hladký a co nejvíce pohodový přechod na školní a školkový režim.

Rádi bychom Vás informovali o kroužcích a dalších aktivitách, na které se Vaše děti i Vy můžete od září těšit.

Nadále pro Vás budeme zajišťovat doprovody dětí ze škol a školek na naše kroužky i kroužky jiných organizací a opět se pokusíme zajistit doprovody i zájemcům ve Staré Boleslavi. Ve čtvrtek dne 7. 9. 2017 od 15 hod. proběhne ve vilce v Riegrově ulici Den otevřených dveří, kde si budete moci službu doprovodů nahlásit. Přijďte, rádi se s Vámi osobně setkáme! Služba je určená pro děti předškolní i školní a není nutné být zapsán do některého z klubů nebo využívat některé další aktivity.

V úterý 5. 9. 2017 zahájíme provoz dětského klubu Gepardi pro děti mladšího školního věku, jehož kapacita je v současné chvíli zaplněna, je však možné se hlásit jako náhradník, v září očekáváme ještě změny dle rozvrhů dětí. Bude také možné využít dohlídání dětí do 18 hodin. Informační schůzky Gepardů jsou naplánovány na odpoledne v pondělí 4. 9. 2017.

Od září se můžete těšit na všechny kroužky, na které jste byli doposud zvyklí, dochází jen k mírným obměnám časů, největší změny se týkají dnů a časů hudební školy Yamaha. Výtvarně-dramatický kroužek mění místo, kde bude probíhat, a mění se i někteří lektoři (např. výtvarná dílna a zpívánky v Zahradnické). Detaily a rozpisy najdete zde. Pokračujeme také v přednáškách, pravidelných divadýlkách i v nabídce logopedické prevence. Program je opravdu nabitý, jistě si vyberete z aktivit určených nejen pro pravidelné návštěvníky herny a pro dohlídávané děti.

Pokračovat budeme i v poskytování odborného poradenství (viz samostatný článek) – Psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí, nově i oblast poradenství v oblasti adiktologie (látkové a nelátkové závislosti), Pedagogicko-psychologické poradenství, Individuální/párová a rodinná psychoterapie aj. Rádi Vám také přinášíme páteční logopedickou prevenci s paní Plívovou, Mluvení hrou pro děti se specifickými poruchami řeči s paní PhDr. Dvořákovou a již osvědčenou a hojně využívanou grafomotoriku – individuální nebo skupinovou s paní Schreiberovou.

Přijdou Vám některé stávající nebo nové aktivity zajímavé? Jsou pro Vaše dítě tím, co ho baví, mohlo bavit nebo zatím jen hledáte? Jsme otevřeni Vám nabídnout i zkušební hodiny a pomoct Vám naplnit program pro děti smysluplnými aktivitami. Jakékoliv dotazy adresujte buď na info@brandyskymatysek.cz nebo přímo na kontakty uvedené v programu.