Mikrojesle

Malá dětská skupina Mravenečci je určena dětem od 2–3 let. Nachází se v klidné části Staré Boleslavi v samostatném domě se zahradou. Od 1. 7. 2022 navazuje na projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011212 Bobříci mikrojesle Brandýského Matýska.

KAPACITA DS – 6 dětí

  • Provozní řád ve formátu pdf ke stažení zde
  • Plán výchovy a péče pdf ke stažení zde

MOŽNOSTI DOCHÁZKY – PO–ČT 7:30–17:00, PÁ 7:30–15:30 vždy na celý den. Doporučujeme na 1–3 dny v týdnu.

CENA ZA DOCHÁZKU – 160 Kč/den + stravné 100 Kč/den. Cena je dotovaná MPSV za daných podmínek. Školkovné se hradí za předem dohodnuté dny a v případě nepřítomnosti dítěte se vrací pouze stravné.

Náš tým:

Michaela Kárníková

lektorka v dětské skupině Mravenečci

Jsem maminkou malého syna. V Brandýském Matýsku jsem začínala jako služba v herně a doprovod dětí na zájmové kroužky. Práce s dětmi se mi natolik zalíbila, že jsem se rozhodla absolvovat kurz Chůvy pro děti v dětské skupině. Na dětech...

Alena Hálová

Je maminkou tří dcer, které jí vtáhly do dětských snů. Rozhodla se pustit do studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole a studium se jí podařilo zdárně dokončit. Pokud si najde volnou chvilku, ráda vyrazí na túru, zasportuje si,...

Milada Koláčková

Milada Koláčková pracuje v Brandýském Matýsku od roku 2014, a to z počátku jako lektorka na dohlídání a převádění dětí. Práce s dětmi se jí natolik zalíbila, že se rozhodla absolvovat rekvalifikaci – kurz profesionální chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Sama...

V případě zájmu o docházku kontaktuje Alenu Hálovou na e-mailu: mikrojesle@brandyskymatysek.cz nebo na tel.: 776 341 700.