Podzimní akce 2022

Letošní podzim utekl jako mávnutím kouzelného proutku. Za sebou máme Drakiádu, Halloween na zámku, Svatomartinský lampiónový průvod a Cestu za Mikulášem. A než se zasníme nad zimními aktivitami, které nás čekají v následujících měsících, ohlédneme se krátce za uplynulými měsíci a jak akce proběhly.

Vše začalo v říjnu. Druhý víkend v říjnu jsme se s vámi sešli v Aleji prvňáčků a kromě pouštění draků byl připraven doprovodný program v podobě 4 stanovišť. Za splnění úkolu na stanovištích dostaly děti slovo do básničky, kterou měly za úkol doplnit (kartičku dostaly při příchodu). Poté jsme se přesunuli do venkovních prostor SDH Brandýs nad Labem, kde nám hasiči připravili oheň a bylo možné si opéct špekáčky, zakoupit drobné občerstvení nebo si prohlédnout hasičská auta.

Poslední den října se brány zámku v Brandýse otevřely pro všechna strašidla, čarodějnice, kostry, čertíky a další bytosti vylézající v tento den ze svých doupat. Skauti pro děti připravili stezku odvahy, my pak další aktivity jako bylo mazlení hadů a další havěti s čarodějnicí, tvořivou dílničku, čarování v kuchyni, dlabání dýní a další.

Svátek svatého Martina jsme oslavili lampiónovým průvodem Panskou zahradou a poté vyhlíželi svatého Martina. Ten na svém bílém koni přijel i letos, ačkoliv sněhu jsme se dočkali až o několik týdnů později. Nicméně svatý Martin přivezl dětem perníčky, které napekly děti ze ZŠ Na Výsluní.

Letošní kalendářní rok jsme zakončili poslední naší akcí Cestou za Mikulášem. Ta se konala 2. 12. a rozdělena byla na vnitřní a venkovní část. Venkovní část převzali čerti a v Central parku připravili pekelnou stezku a následně se usídlili u veřejného grilu a zkoušeli děti z různých čertích vědomostí a dovedností. Vnitřní část v herně pak byla andělská a děti s anděly tančili, hráli a zpívali a během těchto hrátek si je postupně volal čert, anděl a Mikuláš, aby si popovídali o chování v posledním roce.

Během podzimních měsíců zároveň v herně probíhaly miniakce, jež jsou zaměřené na malé děti cca do 4 let a konají se během dopoledních hodin. Jednalo se o Svatováclavské hrátky, Hudební strašidlení, Svatomartinské hrátky a Předvánoční tvořeníčko. Všechny tyto akce jsou zaměřeny na tvoření a zábavný program například hudební nebo formou různých her.

Rádi bychom tímto poděkovali, a to nejen všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na hladkém průběhu akcí, ale také všem rodinám s dětmi, jež akce navštěvují a podporují nás. Díky patří také městu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za finanční podporu.

Jsme rádi, že se akce líbí, že je navštěvujete, a budeme se na vás těšit třeba na Matýskovském karnevalu nebo Dětském běhu, což jsou naše větší zimně-jarní akce.

Za kolektiv Brandýského Matýska

Jana Kusá