Kroužky a aktivity od září

Vážení rodiče, milé děti,

zdravíme Vás v těchto letních dnech a věřte, že prázdninové dny užíváme nejen na zotavenou a nabrání sil, ale zároveň pro Vás intenzivně připravujeme hladký a co nejvíce pohodový přechod na školní a školkový režim. My už se těšíme. A Vy? 🙂

Rádi bychom Vás informovali o kroužcích a dalších aktivitách, na které se Vaše děti i Vy můžete od září těšit.

Nadále pro Vás budeme zajišťovat doprovody dětí ze škol a školek na naše kroužky i kroužky dalších organizací a opět se pokusíme zajistit doprovody i zájemcům ve Staré Boleslavi. Ve čtvrtek dne 8. 9. 2016 od 15 hod. proběhne ve vilce v Riegrově ulici Den otevřených dveří, kde si budete moci službu doprovodů nahlásit. Přijďte, rádi se s Vámi osobně setkáme!

V pondělí 5. 9. 2016 zahájíme provoz dětského klubu Gepardi pro děti mladšího školního věku, jehož kapacita je v současné chvíli zaplněna, je však možné se hlásit jako náhradník, v září očekáváme ještě změny dle rozvrhů dětí. Bude také možné využít dohlídání dětí do 18 hodin.

Od září se můžete těšit na kroužky, na které jste byli doposud zvyklí a také na řadu nových. Detaily a rozpisy najdete zde.

V Zahradnické jsme pro Vás připravili nový kroužek pro děti Deskohraní s Míšou a věříme, že se bude líbit. Ani hraví dospělí však nezůstanou o deskohraní ochuzeni, ve spolupráci s MIDI Café pro Vás chystáme 1x měsíčně Večer deskových her. Přijďte se zapojit a odreagovat.

V Zahradnické i v Riegrově pokračujeme ve všech dalších zavedených kroužcích, přednáškách, pravidelných divadýlkách i v nabídce logopedické prevence. Program je opravdu nabitý, jistě si vyberete z aktivit určených nejen pro pravidelné návštěvníky herny a pro dohlídávané děti.

V dalších prostorech jsme rozšířili naši nabídku o nový Výtvarně-dramatický kroužek pro děti, kde se budou tvořit masky, kulisy, děti budou ztvárňovat různé příběhy a pohádky, které následně předvedou v rámci krátkého představení.

Pokračovat budeme i v poskytování odborného poradenství (připravujeme samostatný článek) – Psychologické poradenství pro oblast partnerských vztahů, rodiny a dětí, nově i oblast poradenství v oblasti adiktologie (látkové a nelátkové závislosti), Pedagogicko-psychologické poradenství, Individuální/párová a rodinná psychoterapie aj.

Rádi Vám také přinášíme páteční logopedickou prevenci v nové podobě s novou lektorkou – paní Plívovou, Mluvení hrou pro děti se specifickými poruchami řeči s paní dr. Dvořákovou a již osvědčenou a hojně využívanou grafomotoriku – individuální nebo skupinovou s paní Schreiberovou.

Přijdou Vám některé stávající nebo nové aktivity zajímavé? Jsou pro Vaše dítě tím, co ho baví, mohlo bavit nebo zatím jen hledáte? Jsme otevřeni Vám nabídnout i zkušební hodiny a pomoct Vám naplnit program pro děti smysluplnými aktivitami. Jakékoliv dotazy adresujte buď na info@brandyskymatysek.cz nebo přímo na kontakty, jsou-li uvedené v programu.