Nadace ČEZ EPP Pomáhej pohybem – Dětský psycholog

Od konce června realizujeme projekt s podporou Nadace ČEZ (díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem). Z příspěvku 58 000 Kč od Nadace ČEZ financujeme odbornou pomoc rodinám, konkrétně službu dětského psychologa, kterou zajišťujeme místně i cenově dostupně – každé úterý dopoledne po předchozím objednání. Odborné poradenství bylo ze strany rodičů s dětmi hojně poptávané, tedy žádoucí a v naší lokalitě chybělo. Rodiče s dětmi se na nás obraceli s potřebou řešení těchto témat: emoční poruchy, úzkosti, poruchy chování, noční děsy, pomočování, potíže se soustředěním, školní zralost aj. S rodinami s dětmi dlouhodobě spolupracujeme a vidíme jako potřebné zajistit pro ně a jejich děti komplexní škálu kvalitních služeb. Poradenství dětského psychologa mezi ně jednoznačně patří.

Službu již nabízíme. Od června po dobu dalšího roku (nebo do vyčerpání částky) nám s jejím financováním pomáhá příspěvek Nadace ČEZ, a to jen díky Vám. VELMI DĚKUJEME VŠEM, kteří jste nás podpořili v aplikaci EPP Pomáhej pohybem Nadace ČEZ, kde jste za pouhé 4 dny vybodovali celou částku! Jste skvělí a moc si toho vážíme.