Podzimní akce

Na podzim 2021 jsme realizovali sérii již tradičních akcí, z nichž první tři byly podpořeny městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v rámci Grantového programu města pro rok 2021 (grant ve výši 40 tisíc korun na realizaci 4 akcí, včetně Dětského běhu).

Druhý říjnový víkend nám kromě krásného babího léta přinesl další ročník již tradiční Drakiády. Ta se uskutečnila v Aleji prvňáčků v odpoledních hodinách. Připravili jsme pro vás doprovodný program v podobě tvořivé dílničky, slackline, paměťového hraní a naučného stanoviště, který děti hojně využívaly, pokud zrovna draci odmítali létat.

I přes nestálý vítr bylo drakoletců odhadem 60–70, 9 z nich jsme odměnili nádhernou keramickou medailí a dalšími cenami za nejlépe létající draky.

Halloween se sice podle kalendáře slaví 31. 10., ale my jsme ho oslavili již o 5 dní dříve na brandýském zámku. V Černé kuchyni se usídlila naše stará známá čarodějnice Kanimůra a pro děti si připravila hádání bylinek a různých ingrediencí podle čichu a obrázků na míchání svých lektvarů. V divadelním sále se tvořila strašidla a abychom připomněli dušičky, děti si mohly vyrobit svíčku. Sportovní aktivity na nádvoří byly ve znamení strašidelného bowlingu, házení míčků do ducha a jiných. Prostor na nádvoří byl vyhrazen i pro milovníky vyřezávání dýní a občerstvení. Od 17 hodin skauti ze Staré Boleslavi připravili stezku odvahy, jež měla několik stanovišť – ve sklepení, u kašny a v Panské zahradě. Akce se zúčastnilo odhadem 200 dětí a my jsme za takovouto hojnou účast moc rádi.

Svátek svatého Martina 11. 11. se u mnohých dospělých nese v duchu pečení husy, svatomartinských rohlíčků a ochutnávky svatomartinského vína. Děti v Brandýse ale tento svátek slaví Svatomartinským lampiónovým průvodem a vyhlížením svatého Martina na bílém koni. Akce začala hudebními vystoupeními na nádvoří brandýského zámku, kde nejdříve zazpívaly děti z MŠ Brandýský Matýsek a poté děti ze sboru Zrníčka a kroužku Hoplajda II z Muzikantského domečku. Posledními vystupujícími byla Jana Koutová a Jaroslav Beneš, kteří si pro děti připravili písničkový program s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, do něhož se zapojila spousta dětí svým zpěvem i tancem. Po skončení programu na zámku se rodiny s dětmi vydaly na lampiónový průvod, jež nádherně prozářil celou Panskou zahradu. Pak už se jen čekalo a vyhlíželo, zda svatý Martin i letošní rok na zámek přijede. A přijel. S červeným pláštěm, helmou, na bílém koni a s úsměvem na rtech. Sice nepřinesl opravdový sníh, který prý jeho příchod zvěstuje, ale pro děti přivezl sladké perníčky, které napekly děti z družiny ZŠ Na Výsluní.

Naší poslední, skoro již zimní akcí byla Cesta za Mikulášem – 6 čertů, 5 andílků, 1 Mikuláš a 53 dětí. Letošní ročník byl kvůli vládním nařízením naplánovaný formou stezky, kterou děti chodily individuálně od brány do Panské zahrady, prošly Panskou zahradou, kolem ZŠ Palachova a pak na zahradu naší MŠ. Minuly 2 andělská a 2 čertovská stanoviště, než mohly jít ke Svaté trojici a popovídat si s nimi o tom, jak se jim celý minulý rok povedl. Po splnění úkolu od andílků nebo čertíků dostaly děti na každém stanovišti „součástku“ k vytvoření papírového stromečku.

Audience u Mikuláše proběhla příjemným popovídáním, čert si nikoho neodnesl, děti dostaly od andílka nadílku a odcházely domů spokojené, leč občas s napomenutím, co by mohly během příštího roku vylepšit. Tak doufejme, že si napomenutí vezmou k srdci a příští rok se opět setkáme jen se samými pochvalami.

Děkujeme všem, kteří se našich akcí zúčastnili, vystupujícím a dobrovolníkům, kteří zajistili pomoc na stanovištích, zámku Brandýs nad Labem za zapůjčení prostor, naší skvělé koordinátorce akcí Janě Kusé a vůbec všem, kteří nám fandí.